Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kotel

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

shutterstock_155145920.jpg

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění rodinných domů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Program Čistá energie Praha

shutterstock_140629501.jpg

Dotace jsou určeny na náhradu zdrojů na pevná paliva, náhradu lokálních topidel centrálním vytápěním, rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností, využití obnovitelných zdrojů energie a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

shutterstock_148264052.jpg

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III, tzv. kotlíkové dotace

shutterstock_72113266.jpg

Cílem Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III. je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností ve Zlínském kraji. V rámci Programu tak bude poskytována ze zdrojů OP ŽP finanční podpora na výměnu zdroje tepla domácnostem v rodinných domech používajících k vytápění kotle na pevná paliva.

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

shutterstock_148264052.jpg

Účelem dotace je podpořit modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina tím, že dojde k demontáži, trvalému znehodnocení a likvidaci neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a jejich nahrazení novým

Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

shutterstock_61596922.jpg

Cílem programu je prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. 

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

shutterstock_61596922.jpg

Dotaci na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje, mohou získat obyvatelé Libereckého kraje.  

Jihočeský kraj – Kotlíkové dotace

shutterstock_105337607.jpg

Dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro vytápění rodinných domů za nové, ekologičtější způsoby vytápění a na drobná opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti vytápěných objektů, mohou získat obyvatelé Jihočeského kraje.  

Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II v Plzeňském kraji

shutterstock_148264052.jpg

Dotace na snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji – III. výzva

shutterstock_91065659.jpg

Účelem dotace je podpora výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.