Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní akce

MAS Ekoregion Úhlava – Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací

kids-1448233__340

Cílem tohoto programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava s cílem zvýšit jeho atraktivitu pro trvalé bydlení.

Město Hradec Králové – Dotační program Calendarium Regina

integrovany regionalni operacni program

Program je zaměřen na podporu nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských aktivit, které svým charakterem přispívají k rozvoji kulturního, sportovního a společenského ducha města Hradec Králové. Tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel, významně prezentují dobré jméno města a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.

Zlínský kraj – Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu

classical-music-1838390__340

Dotace na rozvoj významných kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu, tj. aktivit a akcí přesahující hranice Zlínského kraje s celostátním nebo mezinárodním dosahem, které zásadním způsobem propagují Zlínský kraj.

Grantový dotační program MAS Český les – Bavíme sami sebe

shutterstock_90430603.jpg

Cílem tohoto grantového dotačního programu je obohacení kulturního a společenského života obyvatel obcí, které územně náleží MAS Český les, z. s..

Městys Borotín – Dotační program – Podpora organizace kulturně společenských a sportovních akcí

football-3828278__340

Cílem vyhlášení dotačního programu je udržení, rozvoj a zlepšení kulturně společenského a sportovního vyžití občanů obce. Veškeré výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci.

Město Hradec Králové – Dotační program na podporu kultury – mikroprojekty

Conductor directing symphony orchestra with performers on background.

Cílem programu je, v souladu se Strategií rozvoje kultury města Hradec Králové do roku 2030, podpora vlastní iniciativy mladých lidí a komunitního rozvoje, zejména podpora při vzniku nových projektů v rámci rozšiřování nabídky kulturních a společenských akcí ve městě.

MAS Mezi Hrady – Výzva na podporu pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků

gingerbread-4197955__340

Dotace na podporu pro pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků na území MAS Mezi Hrady.

Město Hradec Králové – Dotační program Královéhradecká nábřeží 2022

shutterstock_90430603.jpg

Cílem programu je podpora akcí konajících se na Labském nábřeží a náplavce, které svým charakterem přispívají jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského života města Hradec Králové, a tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.

Město Česká Třebová – Program na podporu kultury a vzdělávání

Close up shot of a woman performing on a violin during a concert.

Cílem poskytování finanční podpory formou dotace je podpora a rozvoj kulturních, popř. vzdělávacích aktivit na území města Česká Třebová.

Praha 1 – Dotační program v oblasti kultury pro rok 2022

folklore-996388__340

Cílem dotačního programu je podpořit široké spektrum nabídky kulturních příležitostí (existující funkční aktivity i začínající subjekty), jenž slouží ke kulturnímu vyžití především občanům Městské části Praha 1.