Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní akce

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení- Zaměstnanecké granty

runner-888016__340

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ (SKČ).

MK ČR- 3. výzva pro OSVČ v programu COVID – Kultura

folklore-996388__340

Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu dnes vyhlásilo 3. výzvu dotačního programu COVID – KULTURA pro osoby samostatně výdělečně činné. Cílem Výzvy je podpora uměleckých profesí, jimž bylo nařízeními přijatými Vládou ČR v rámci boje proti šíření nemoci COVID-19 zabráněno ve výkonu jejich hlavní výdělečné činnosti a ocitly se tak bez hlavního zdroje příjmů. Zmíněnými vládními opatřeními jsou myšleny ty, jež omezují hromadné akce a činnost uměleckých profesí, a to zejména s ohledem na zákaz živých vystoupení s přítomností diváků, uzavřená divadla, galerie, kulturní centra a zákaz maloobchodního prodeje.

Město Trutnov – Dotace na účely v kategorii kultura

concert-971027__340

Město Trutnov má zájem na zvyšování nabídky kulturních a společenských akcí, majících obsahovou souvislost s Trutnovem, proto podpoří jejich pořádání, stejně jako s nimi související ediční a publikační činnost.

Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch

shutterstock_147059792.jpg

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora realizace originálních projektů rozvíjejících příjezdový turismus a projektů s akcentem na posílení image města Plzně.

Zlínský kraj – Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu

classical-music-1838390__340

Dotace na rozvoj významných kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu, tj. aktivit a akcí přesahující hranice Zlínského kraje s celostátním nebo mezinárodním dosahem, které zásadním způsobem propagují Zlínský kraj.

Poskytování příspěvků Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit

shutterstock_55698064.jpg

Dotační program byl zřízen za účelem podpory kulturních aktivit v Karlovarském kraji a vytváření kulturního prostředí v Karlovarském kraji.

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji

shutterstock_45014305.jpg

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví v Pardubickém kraji, zejména s ohledem na vytváření příznivých podmínek pro kulturní rozvoj a péči o uspokojování kulturních potřeb občanů kraje.

Město Mělník – Dotace na kulturní a volnočasové aktivity

concert-971027__340

Dotace na podporu rozšíření kulturního vyžití občanů města, zachování tradic a podpora cestovního ruchu.

Nadregionální akce cestovního ruchu v Olomouckém kraji

shutterstock_55698064.jpg

Dotace na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Město Olomouc – Průvodcovské služby

shutterstock_138495644.jpg-150x150

Důvodem podpory je zájem statutárního města Olomouce o rozvoj nabídky ve službách v oblasti cestovního ruchu. Cílem podpory je představit a seznámit co nejvíce zájemcům kulturní a historické hodnoty církevních objektů, kde se služba provádí.