Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní akce

MAS NAD ORLICÍ – Podpora společenských, kulturních, sportovních,.. akcí v regionu MAS

kids-1448233__340

MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. vyhlašuje výzvu na podporu společenských, kulturních, sportovních,.. akcí v regionu MAS.

MAS Ekoregion Úhlava – Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací

kids-1448233__340

Cílem tohoto programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava s cílem zvýšit jeho atraktivitu pro trvalé bydlení.

Program města Nový Jičín na podporu kultury

folklore-996388__340

Dotace je určena na podporu pořádání kulturních akcí přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Nový Jičín a reprezentaci města Nový Jičín, a to na území města Nový Jičín či pro občany města Nový Jičín.

Město Železný Brod – Program podpory kultury, činnosti spolků

folklore-996388__340

Dotace na podporu kultury, činnosti spolků a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě.

Město Karviná – Kreativní business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže

concert-971027__340

Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další.

MAS Naděje – Podpora komunitního života na venkově

start-1590051__340

Dotace na podporu akcí zaměřených na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – OPZ – Komunitní sociální práce a komunitní centra – 9. výzva

concert-971027__340

Dotace na podporu profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.

MAS Labské skály – Podpora komunitního života na venkově

start-1590051__340

Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost v území MAS Labské skály jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe (pořádání přednášek, koncertů, festivalů, besed, workshopů, dnů otevřených dveří památek a dalších atraktivit území MAS Labské skály) s dopadem na aktivizaci místního potenciálů a fungování jednotlivých spolků.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří – Podpora komunitního života na venkově

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu informačních akcí, akcí na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe (pořádání přednášek, koncertů, festivalů, besed, workshopů, dnů otevřených dveří památek a dalších aktivit území MAS Sdružení Západní Krušnohoří) s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.

Město Plzeň Čtyřletý dotační program na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2020-2023

puppet-1004568_960_720

Projekt „Živá ulice“ by měl být originální letní kulturní událostí města, a to zejména prostřednictvím kulturní animace ve veřejném prostoru. Plzeň se v rámci projektu stane komunitním prostorem určeným pro setkávání občanů a návštěvníků města s cílem oživení centra města pouliční produkcí v rámci podpory a posílení identifikace obyvatel s „jejich“ městem.