Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní akce

Podpora postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit v Libereckém kraji

folklore-996388__340

Účelem podpory je zajistit kvalitní pořádání postupových přehlídek a soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit v Libereckém kraji.

MAS Frýdlantsko – Beskydy – u „V Beskydech to žije“

folklore-996388__340

Cílem programu je zlepšit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci.

Město Olomouc – Kulturní akce

streets-1284394__340

Dotace na podporu kulturních akcí z úzkou vazbou na město Olomouc, které nemají charakter celoroční činnosti.

Město Olomouc – Činnost kulturních organizací

folklore-996388__340

Dotace na podporu celoroční činnosti a provozu kulturních organizací ve městě Olomouci.

Město Ústí nad Orlicí – Podpora kulturních aktivit

folklore-996388__340

Dotace na vytváření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky kulturních, volnočasových aktivit a společenských akcí, udržování dlouhodobých kulturních tradic a to opakovanými a jednorázovými projekty, podpora talentovaných jednotlivců, podpora volnočasových aktivit se zaměřením především na kulturní oblast.

MK ČR – Podpora integrace příslušníků romské menšiny

rome-2545374__340

Dotace na podporu integrace příslušníků romské menšiny, odborné studie rozšiřující poznání a podporující bádání o romské kultuře, tradicích a historii.

MAS NAD ORLICÍ – Podpora společenských, kulturních, sportovních,.. akcí v regionu MAS

kids-1448233__340

MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. vyhlašuje výzvu na podporu společenských, kulturních, sportovních,.. akcí v regionu MAS.

MAS Ekoregion Úhlava – Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací

kids-1448233__340

Cílem tohoto programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava s cílem zvýšit jeho atraktivitu pro trvalé bydlení.

Program města Nový Jičín na podporu kultury

folklore-996388__340

Dotace je určena na podporu pořádání kulturních akcí přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Nový Jičín a reprezentaci města Nový Jičín, a to na území města Nový Jičín či pro občany města Nový Jičín.

Město Železný Brod – Program podpory kultury, činnosti spolků

folklore-996388__340

Dotace na podporu kultury, činnosti spolků a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě.