Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní akce

Podpora kultury v Jihočeském kraji

obr (2)

Dotace na podporu projektů všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, publikační činnosti, výtvarného umění, výstav, přehlídek a soutěží.

Město Žďár nad Sázavou – Kultura 2022

classical-music-1838390__340

Dotace na spolufinancování kulturních akcí se zaměřením na divadelní tvořivost, výtvarnou činnost, fotografickou a filmovou tvorbu, taneční umění, koncertní činnost a další estetické aktivity; finanční podpora je určena především na akce místního významu, konané ve Žďáře nad Sázavou.

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji

shutterstock_45014305.jpg

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví v Pardubickém kraji, zejména s ohledem na vytváření příznivých podmínek pro kulturní rozvoj a péči o uspokojování kulturních potřeb občanů kraje.

Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji

shutterstock_157339835.jpg

Dotace na provoz střediska s ekovýchovným zaměřením, přímé akce pro veřejnost, akce pro obecnou veřejnost a na podporu tiskovin s ekovýchovnou tématikou.

Pardubický kraj – Spolupráce se zahraničními regiony

start-1590051__340

Program je zaměřen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech.

Město Trutnov – Dotace na účely v kategorii kultura

concert-971027__340

Město Trutnov má zájem na zvyšování nabídky kulturních a společenských akcí, majících obsahovou souvislost s Trutnovem, proto podpoří jejich pořádání, stejně jako s nimi související ediční a publikační činnost.

Město Hlučín – Program pro hodnocení a poskytování dotací ve formě grantů z rozpočtu města Hlučína pro rok 2022

runner-888016__340

Dotace na podporu kulturních a sportovních akcí ve městě Hlučíně.

Dotační program pro oblast kultury – Městské části Praha 11

kolin-110123__340

Dotace na podporu rozvoje kultury, kontinuální umělecké či kulturní činnosti individuálních umělců, kulturních institucí a organizací sídlících nebo působících na území MČ Praha 11.

Město Jeseník – Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit – jednorázové (rok 2022)

folklore-996388__340

Dotace na podporu jednorázových kulturních, vzdělávacích a volnočasových akcí v období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 z rozpočtu města, které nevycházejí z pravidelné činnosti. Program je určený zejména pro občany města Jeseníku.

Program 2022 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje

shutterstock_136249811.jpg

Dotace na akce/projekty výlučně neinvestičního charakteru, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: jedinečnost akce/projektu, tradice, nadlokálnost. Jedná se o akce/projekty zejména v oblastech živé kultury, výstav, tradiční lidové kultury, letních kin, výtvarného umění.