Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní akce

Program pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu

shutterstock_154069466.jpg

Dotační program na podporu kultury a cestovního ruchu přispívá v rámci dostupných peněžních prostředků k naplnění Strategického plánu rozvoje a tvorby koncepce města Písek do roku 2025 formou konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky volnočasových kulturních aktivit, konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky služeb pro návštěvníky a na upevnění postavení města Písek jako centra kultury a cestovního ruchu.

Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostrava v letech 2021 – 2024

shutterstock_139584668.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu a rozvoj veřejných kulturních služeb ve statutárním městě Ostrava v souladu s Koncepcí rozvoje kultury statutárního města Ostravy a současně jejich zpřístupnění obyvatelům a návštěvníkům statutárního města Ostravy.

Dotační program v oblasti kultury na rok 2022-2023 – víceleté granty – České Budějovice

shutterstock_90430603.jpg

Dotace na rozvoj kulturních tradic prostřednictvím aktivit subjektů místní zájmové kultury, zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města České Budějovice a posílení kulturní pozice města v Jihočeském kraji prostřednictvím pořádání významných regionálních a celostátních nebo mezinárodních akcí.

Město Brno – Dotace na projekty a celoroční činnost v oblasti kultury

shutterstock_109622666.jpg

Dotace na služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. 

MAS Mezi Hrady – Výzva na podporu pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků

kids-1448233__340

Dotace na podporu pro pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků na území MAS Mezi Hrady.

Město Ústí nad Labem – Program pro poskytování dotací seniorům

older-adult-1546130_960_720

Dotace na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů, podporu krátkodobých a jednorázových akcí seniorů pořádaných na území Statutárního města Ústí nad Labem či v rámci významné reprezentace i mimo území města.

Město Plzeň – Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů

shutterstock_109622666.jpg

Dotační program je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně a v blízkém okolí, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména prostřednictvím aktivit v následujících oblastech: hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art aj. 

Kulturní aktivity v Libereckém kraji

shutterstock_45014305.jpg

Dotaci na spolufinancování kulturních akcí a aktivit regionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost a další kulturní tvorbu mohou získat právnické a fyzické osoby realizující kulturní aktivity na území Libereckého kraje.

MAS NAD ORLICÍ – Podpora společenských, kulturních, sportovních,.. akcí v regionu MAS

kids-1448233__340

MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. vyhlašuje výzvu na podporu společenských, kulturních, sportovních,.. akcí v regionu MAS.

Státní fond kinematografie – Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

351844-top_foto1-rqi5g

Podpora pro celovečerní hrané, celovečerní i krátkometrážní animované nebo celovečerní i krátkometrážní dokumentární kinematografické dílo je určena projektům, na jejichž výrobě se výrobce nebo koproducent, který má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky.