Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní aktivity

Město Plzeň – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání

shutterstock_155208767.jpg

Dotace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže je neinvestiční dotace poskytovaná žadatelům, jejichž sídlo, případně sídlo své pobočky, musí mít ve městě Plzni a předložený projekt má prokazatelný vztah k městu Plzni – nabízené aktivity se musí týkat plzeňských dětí a mládeže.

MAS Mezi Hrady – Výzva na podporu pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků

kids-1448233__340

Dotace na podporu pro pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků na území MAS Mezi Hrady.

Podpora v oblasti kultury a památkové péče v Jihomoravském kraji

folklore-996388__340

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí.

Zlínský kraj – Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu

classical-music-1838390__340

Dotace na rozvoj významných kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu, tj. aktivit a akcí přesahující hranice Zlínského kraje s celostátním nebo mezinárodním dosahem, které zásadním způsobem propagují Zlínský kraj.

Podpora památkové péče v Pardubickém kraji

nepomucky


Dotace na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví regionu veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.

Město Jihlava – Podpora malých kulturních projektů

concert-971027__340

Cílem je podpořit na jedné straně začínající pořadatele nebo kulturní aktéry a na druhé straně stávající komunitní uskupení a spolky, které se chtějí veřejně prezentovat. Může být podpořen i cyklus několika akcí, které jsou vymezeny žánrem, tématem, cílovou skupinou, atd.

MK – Kulturní aktivity na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

audience-1850665__340

Dotace na podporu alternativního plnění veřejné kulturní služby a větší dostupnost těchto služeb veřejnosti, podpořit tvůrčí činnost a umělecké aktivity v on-line prostředí, umožnit inovativní pojetí nové tvorby i využití archivních záznamů a rozvoj multimediálních platforem pro systematickou a koncepční práci s publikem.

MK ČR – „Kulturní aktivity“ na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

classical-music-1838390__340

Výzva je zaměřena na interdisciplinární propojení živého umění s publikem prostřednictvím nových technologií.

Město Olomouc – Mikrogranty

olomouc-1705628__340

Dotace na podporu rozvoje nových kulturních aktivit, podpora mladých talentů, rozvoj rozmanité kulturní nabídky na území Města Olomouce.

Město Olomouc – Činnost kulturních organizací

folklore-996388__340

Dotace na podporu celoroční činnosti a provozu kulturních organizací ve městě Olomouci.