Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní aktivity

Podpora v oblasti kultury a památkové péče v Jihomoravském kraji

folklore-996388__340

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí.

Zlínský kraj – Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu

classical-music-1838390__340

Dotace na rozvoj významných kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu, tj. aktivit a akcí přesahující hranice Zlínského kraje s celostátním nebo mezinárodním dosahem, které zásadním způsobem propagují Zlínský kraj.

Podpora památkové péče v Pardubickém kraji

nepomucky


Dotace na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví regionu veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.

Město Jihlava – Podpora malých kulturních projektů

concert-971027__340

Cílem je podpořit na jedné straně začínající pořadatele nebo kulturní aktéry a na druhé straně stávající komunitní uskupení a spolky, které se chtějí veřejně prezentovat. Může být podpořen i cyklus několika akcí, které jsou vymezeny žánrem, tématem, cílovou skupinou, atd.

MK – Kulturní aktivity na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

audience-1850665__340

Dotace na podporu alternativního plnění veřejné kulturní služby a větší dostupnost těchto služeb veřejnosti, podpořit tvůrčí činnost a umělecké aktivity v on-line prostředí, umožnit inovativní pojetí nové tvorby i využití archivních záznamů a rozvoj multimediálních platforem pro systematickou a koncepční práci s publikem.

MK ČR – „Kulturní aktivity“ na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

classical-music-1838390__340

Výzva je zaměřena na interdisciplinární propojení živého umění s publikem prostřednictvím nových technologií.

Město Olomouc – Mikrogranty

olomouc-1705628__340

Dotace na podporu rozvoje nových kulturních aktivit, podpora mladých talentů, rozvoj rozmanité kulturní nabídky na území Města Olomouce.

Město Olomouc – Činnost kulturních organizací

folklore-996388__340

Dotace na podporu celoroční činnosti a provozu kulturních organizací ve městě Olomouci.

Město Kolín – Žádosti o dotaci kulturní komise Rady města Kolína

concert-2270190__340

Dotace se poskytuje na aktivity organizací, spolků a jednotlivců se sídlem na území města Kolína nebo na aktivity pořádané především na území města Kolína. Základním předpokladem je obohacení kulturního života města a jeho obyvatel nebo propagace města Kolína.

Jihočeský kraj – Podpora oslav 100 let české státnosti

shutterstock_90430603.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora projektů, které důstojnou a umělecky zajímavou formou připomenou českou národní historii uplynulého století a posílí tak vnímání České republiky ve středoevropském prostoru jako země s bohatým historickým, kulturním a průmyslovým dědictvím.