Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní aktivity

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Grantový program

istockphoto-1183803820-170667a

Dotace na realizaci projektů zaměřených na využití volného času mládeže, kulturní a společenské vyžití seniorů, ediční činnost propagující město a na rozvoj kulturních a společenských aktivit ve městě.

Zlínský kraj – Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu

classical-music-1838390__340

Dotace na rozvoj významných kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu, tj. aktivit a akcí přesahující hranice Zlínského kraje s celostátním nebo mezinárodním dosahem, které zásadním způsobem propagují Zlínský kraj.

MAS Mezi Hrady – Výzva na podporu pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků

gingerbread-4197955__340

Dotace na podporu pro pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků na území MAS Mezi Hrady.

MAS Partnerství Moštěnka – Program podpory spolků

runner-888016__340

Dotace na zlepšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných místními spolky a sdruženími v obcích regionu MAS – Partnerství Moštěnka prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství venkovských spolků a sdružení s místní akční skupinou.

MAS Kraj živých vod – Grantový program Dr. ŽIVODA

fun-3023031__340

Cílem programu je obohatit nabídku kvalitních kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí s důrazem na děti a mládež a zároveň zvýšit zájem dětí a mládeže o dění v jejich obci i kraji a podpořit sounáležitost s územím.

Město Mikulov – Podpora rozvoje v oblasti kultury

Conductor directing symphony orchestra with performers on background.

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace města doma i v zahraničí.

Město Svoboda nad Úpou – Dotační program na kulturní aktivity

folklore-996388__340

Dotace na podporu skupinových a organizovaných kulturních aktivit pro občany ze Svobody nad Úpou s celospolečenským charakterem a využívaných v rámci kulturní a sportovní činnosti či akcí města, jejíž cílovou skupinou jsou děti i dospělí.

Město Kostelec na Hané – Dotace pro oblast kultury

folklore-996388__340

Dotace na podporu realizace projektů v oblasti kultury, které přispívají k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu.

Obec Hořín – Program – Výzva obce Hořín o poskytnutí dotace

ball-5303097__340

Dotace na podporu zapsaných spolků a jiných občanských sdruženích činných v oblasti společenských , sportovních a kulturních aktivit na území obce Hořín.

Dotační program města České Budějovice na podporu projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028

folklore-996388__340

Dotační program na podporu projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028.