Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturní dědictví

Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví v Královéhradeckém kraji

folklore-996388__340

Podpora zachování a prezentace nemateriálního kulturního dědictví a zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti včetně dětí a mládeže o nemateriálních kulturních statcích tradiční lidové kultury.

MAS Dolnobřežansko – IROP – Kulturní památky

pelhrimov-1815909__340

Dotace na revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1.1.2014.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko – IROP – Ochrana kulturního dědictví

pelhrimov-1815909__340

Dotace na revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1.1.2014.

7.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Kulturní dědictví – III.

pelhrimov-1815909__340

Dotace na revitalizaci památek uvedených na indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

50. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 3.1 – Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů VI.

litomerice-109138__340

Dotace na podpora kultury a zachování kulturního dědictví.

MAS 21-IROP-Kulturní dědictví-II.

castle-1856288__340

Dotace na revitalizaci památek uvedených na indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví – městská památková zóna Mariánské Lázně, městská památková rezervace Františkovy Lázně a na indikativním seznamu Národních kulturních památek – Kostel Dobrého pastýře v Podhradí.

Dotace na opravu podloubí Městské památkové zóny Trutnov

city-468339__340

Dotace na zlepšení vzhledu podloubí domů v Městské památkové zóně města Trutnov.

Město Humpolec – Fasády historických objektů

aying-884351__340

Dotace na spolufinancování obnovy a opravy historicky cenných fasád objektů či rehabilitaci fasád cenných objektů, v minulosti poškozených, repasi historicky cenných dveřních a okenních výplní a obnovu výplní dveří a oken reflektujících význam a vzhled objektu.

Město Pelhřimov – Obnova památek

pelhrimov-1815909__340

Dotace na  obnovu věcí movitých i nemovitých zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky.

MF ČR – Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

lock-1472229__340

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research vyhlásilo výzvu, která propojuje ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití, které bude trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel.