Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturní dědictví

6. výzva MAS Rožnovsko, z.s. – IROP – Kulturní dědictví

jurkovic-watchtower-2275959__340

Dotace na obnovu památek, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů technického a technmologického zázemí a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické infrastruktury.

Výzva č.17 MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky

klatovy-3235062_960_720

Dotace na zpřístupňování přilehlých areálů a parkových staveb kulturních památek, zejména obnovy drobných staveb jako bývalé konírny, zřízení oranžerie, kočárovny, obnovu a výsadbu dřevin v prostorách podporovaných památek.

3.výzva MAS Slezská brána – IROP – Kultura 1.

ostrava-282665__340

Dotace na obnovu památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.

MAS Pomalší – IROP – Kulturní dědictví

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO.

Media – Distribuce – automatická podpora

cinema-strip-64074__340

Dotace na podporu širší nadnárodní distribuci nedávných evropských filmů poskytováním finančních prostředků distributorům na základě jejich výkonnosti na trhu pro další reinvestování do nových zahraničních evropských filmů.

MF – 1. otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví

klatovy-3235062__340

Výzva je určena budoucím žadatelům o grant v rámci hlavní výzvy zaměřené na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví, kteří mají zájem realizovat svůj projekt ve spolupráci s partnerem/partnery z donorských států (Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska) a slouží pro usnadnění navázání bilaterální spolupráce v projektech.

34. výzva – Paměťové instituce a kulturní památky – Památky VI

winter-1328488__340

Dotace na obnovu památek, na restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér a na modernizace, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

MEDIA – Propojení kultury a audiovizuálního obsahu prostřednictvím digitálních technologií

web-3706562__340

Podpora je určena pro projekty zahrnující audiovizuální aspekt a aspekt nové digitální technologie, které by měly být realizovány alespoň v jedné z těchto oblastí: muzea, živá vystoupení a/nebo kulturní dědictví.

MAS Moravský kras – IROP – Ochrana kulturního dědictví

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO a památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

6. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Kulturní památky

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na obnovu památek, na rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů a na modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.