Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na kulturní dědictví

Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje

nepomucky

Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.

Program Interreg V-A SR – ČR – Region Bílé Karpaty – Fond malých projektů – 11. výzva

forest-110900__340

Dotace na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Město Turnov – Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Restoration and painting of an ancient Dutch wooden house in North Amsterdam

Dotace na činnosti spojené s obnovou objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny města Turnov a nejsou zapsanými kulturními památkami a historicky cenných objektů.

Město Kostelec na Hané – Dotace pro oblast památkové péče

church-3037050__340

Dotace na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů a údržbou jejich okolí, podpora restaurování kulturních památek nacházejících se na území města Kostelce na Hané.

Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památky v městě Plzni

karl.kraj

Účelovou dotaci na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky mohou čerpat fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem této památky.

Město Nepomuk – Obnova historického jádra města Nepomuk

istockphoto-1325038967-170667a

Cílem Programu je podpora obnovy a rehabilitace historických staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky ležících na území historického jádra města s důrazem na zachování památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu sídla.

Městská část Praha 1 – Dotační program na ochranu kulturního dědictví

shutterstock_141247273.jpg

Projekty zaměřené na ochranu kulturního dědictví je možné podávat v rámci výběrového řízení vyhlášeném radou Městské části Praha 1.

Program Kreativní Evropa – Evropské kulturní dědictví

istockphoto-1322350725-170667a

Program Kreativní Evropa otevřel výzvu pro evropské subjekty, které nesou titul Evropské kulturní dědictví. Tyto památkové instituce mají možnost připravit krátkodobý projekt, který bude realizován v roce 2022 a bude mít silný evropský rozměr.

Město Louny – Podpora investice a opravy v oblasti kultury

camp-888818__340

Dotace na podporu zachování kulturního dědictví a rozvoje činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti kultury.

Zlínský kraj – Program Otevřené brány

church-2253109__340

Cílem programu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliáře. Otevření této části kulturního bohatství široké veřejnosti zvyšuje atraktivitu Zlínského kraje pro obyvatele regionu i pro cestovní ruch a turistiku.