Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní dům

Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji

concert-971027__340

Dotace na podporu drobných akcí a projektů neinvestičního charakteru, které zkvalitňují, podporují a rozvíjí kulturní a společenské dění v obcích a městech.

Olomoucký kraj – Rekonstrukce a oprava kulturních domů

aying-884351__340

Účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora malých obcí při rekonstrukci a opravě kulturních domů za účelem podpory modernizace a rozvíjení infrastruktury obecního majetku obcí s cílem zkvalitnění podmínek pro kulturní, společenský a spolkový život v obcích v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

stažený soubor

Dotaci na výstavbu, rekonstrukce a opravy majetku obce (jako jsou například základní a mateřské školy, radnice a úřady apod.) mohou získat obce do 5 tis. obyvatel ve Středočeském kraji. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 300 000 000 Kč.

Program obnovy místních částí obcí v Královéhradeckém kraji

shutterstock_127969568.jpg

Královehradecký kraj vydal výzvu, k předkládání žádostí o dotaci, jejímž cílem je zachování, obnova a údržba venkovské zástavby a zkvalitnění občanské vybavenosti. 

Dotace EU na sport z Programu rozvoje venkova

V říjnu 2011 otevírá Program rozvoje venkova výzvu na Obnovu a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.

Pokud vaše organizace působí v obci pod 500 obyvatel, nabízí se možná jedna z posledních šancí k získání finančních prostředků na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci Vašich sportovních areálů, kluboven sokoloven, a dalších nebo třeba získání dotace na nákup potřebného vybavení pro Váš sportovní klub.

lanove-centrum

Kde a kdy je možno žádat

V obcích a katastrálním území obcí pod 500 obyvatel, žádosti se předkládají v říjnu 2011

Kdo může žádat

obce, svazky obcí,  nestátní nezisková organizace, zájmové sdružení osob nebo církve a jejich organizace dle zákona

Výše dotace

až 90%, max 13,5 mil Kč, v případě svazku obcí až 18 mil Kč na

  • stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: školství, v oblasti sociálních služeb (domovy pro seniory), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury, kultury, zdravotnictví, v oblasti sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy a integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT
  • stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení
  • stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury (včetně bezdrátových technologií) nezbytných pro realizaci projektu, infrastruktura pro připojení k internetu pouze v případě, že současná infrastruktura neumožňuje služby požadované žadatelem
  • nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

až 90%, max  450 tis Kč, v případě svazku obcí až 900 tis Kč na:

  • investice na pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity
  • nákup hardware a software souvisejících s projektem

Využijte našich služeb

Neváhejte a kontaktujte nás

Zdroj:  www.szif.cz