Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní památky

6. výzva MAS Rožnovsko, z.s. – IROP – Kulturní dědictví

jurkovic-watchtower-2275959__340

Dotace na obnovu památek, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů technického a technmologického zázemí a objektů sociálního zázemí, resp. návštěvnické infrastruktury.

Výzva č.17 MAS Pošumaví – IROP – Kulturní památky

klatovy-3235062_960_720

Dotace na zpřístupňování přilehlých areálů a parkových staveb kulturních památek, zejména obnovy drobných staveb jako bývalé konírny, zřízení oranžerie, kočárovny, obnovu a výsadbu dřevin v prostorách podporovaných památek.

3.výzva MAS Slezská brána – IROP – Kultura 1.

ostrava-282665__340

Dotace na obnovu památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.

MAS Pomalší – IROP – Kulturní dědictví

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO.

MF – 1. otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví

klatovy-3235062__340

Výzva je určena budoucím žadatelům o grant v rámci hlavní výzvy zaměřené na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví, kteří mají zájem realizovat svůj projekt ve spolupráci s partnerem/partnery z donorských států (Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska) a slouží pro usnadnění navázání bilaterální spolupráce v projektech.

34. výzva – Paměťové instituce a kulturní památky – Památky VI

winter-1328488__340

Dotace na obnovu památek, na restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér a na modernizace, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví

240_F_118573853_q9iL08OdSXAimDsxc4McseYXvbDD3ldj

Dotace na podporu opatření, která jsou nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek.

MAS Moravský kras – IROP – Ochrana kulturního dědictví

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO a památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

MAS Sdružení Růže – IROP – Revitalizace souboru vybraných památek

240_F_118573853_q9iL08OdSXAimDsxc4McseYXvbDD3ldj

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví formou obnovení památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.

6.výzva MAS Lípa pro venkov-IROP-Kulturní dědictví

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na obnova kulturních památek, restaurování části památek a mobiliářů a na odstraňování přístupových bariér.