Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní památky

Město Sušice – Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice

1-zlata-01-namesti

Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou nemovitostí nebo jejich částí.

MAS Dolnobřežansko – IROP – Kulturní památky

pelhrimov-1815909__340

Dotace na revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek k 1.1.2014.

7.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Kulturní dědictví – III.

pelhrimov-1815909__340

Dotace na revitalizaci památek uvedených na indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

50. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 3.1 – Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů VI.

litomerice-109138__340

Dotace na podpora kultury a zachování kulturního dědictví.

MAS Dolní Poolšaví – Programový rámec PRV

chanaz-334496_960_720

Dotace na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.

Město Humpolec – Fasády historických objektů

aying-884351__340

Dotace na spolufinancování obnovy a opravy historicky cenných fasád objektů či rehabilitaci fasád cenných objektů, v minulosti poškozených, repasi historicky cenných dveřních a okenních výplní a obnovu výplní dveří a oken reflektujících význam a vzhled objektu.

Město Pelhřimov – Obnova památek

pelhrimov-1815909__340

Dotace na  obnovu věcí movitých i nemovitých zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky.

Středočeský fond kultury a obnovy památek

retail-3205035__340

Obnova kulturních památek je v roce 2020 prioritou téma Náhle vzniklé havárie. Podpora zahrnuje projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita projektu, vícezdrojové financování, objekt je vedený v seznamu ohrožených památek, naléhavost opravy, připravenost projektu, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistické prostředí a uchování památkové hodnoty.

MF ČR – Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

lock-1472229__340

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research vyhlásilo výzvu, která propojuje ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití, které bude trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel.

Město Příbram – Program pro poskytování dotací – Památky místního významu

church-3037050__340

Program je zaměřen na podporu restaurování, oprav a technického zhodnocení vedoucího k obnově a zachování památkově významných objektů především na území města Příbram.