Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní památky

MZV – Mimořádná výzva 2021 – Projekty spolupráce s českou krajanskou komunitou v Rumunsku v roce 2021

girls-1563093__340

Dotace na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi  a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti zaměřené na spolupráci s krajanskou komunitou v Banátu, Rumunsko.

Výzva Ústeckého kraje – Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Dotace jsou poskytovány na zachování a obnovu kulturně-historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje.

24. výzva ZS ITI Ostrava-IROP-Kulturní infrastruktura II

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO a památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

Program na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy

church-organ-650869_640

Dotace na podporu projektů obnovy domů funkce bydlení a občanské vybavenosti, objektů sportovního a kulturního využití, objektů industriálního dědictví.

MK ČR – Akviziční fond

nepomucky

Finanční prostředky z Akvizičního fondu jsou poskytovány pouze na nákup díla, které bylo vystaveno na autorské, skupinové nebo generační výstavě, publikováno v odborném tisku, souborné publikaci nebo výstavním katalogu, případně odborně zhodnoceno na platformě umožňující dálkový přístup. Dílo by dále mělo patřit mezi vývojově důležitá díla svého tvůrce, odpovídat nejpřísnějším požadavkům na uměleckou kvalitu a reprezentovat podstatný vývojový trend v současném umění.

MAS Aktivios, z.s. – programový rámec PRV

library-1147815_960_720

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Naděje – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS Vizovicko a Slušovicko – Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj  oblasti obnovy vesnic ve venkovských oblastech, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

ostrava-3

Otevřenou soutěž o poskytnutí nadačního příspěvku 2021 vyhlašuje Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Nadační příspěvek je možné získat na podporu kulturních, popularizačních a vzdělávacích projektů a na ochranu kulturních památek. 

MAS Království – Jestřebí hory – Programový rámec PRV

pelhrimov-1815909__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.