Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní památky

Město Český Těšín – Program pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín

istockphoto-868106808-170667a

Dotace na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2022.

Kulturní dědictví v Jihočeském kraji

previewsamson-0494

Dotace na podporu zachování a obnovy objektů a předmětů kulturního dědictví za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů a podpora vzniku kvalitní předprojektové přípravy obnovy nemovitých kulturních památek, tj. provedení průzkumů potřebných k provedení kvalitní projektové dokumentace obnovy objektu.

Obec Velké Losiny – Program pro poskytování dotací v roce 2022

stažený soubor

Dotace na podporu celoroční činnosti spolků, právnických a fyzických osob, které rozvíjejí svoji zájmovou činnost na území obce; cílem obce je podpora těchto subjektů, zabývajících se volnočasovými aktivitami pro děti, mládež i dospělé; jedná se o podporu jejich pravidelných aktivit a dále o podporu aktivit, které pořádají pro neorganizovanou veřejnost.

MAS Lípa pro venkov-IROP-Kulturní dědictví

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na obnova kulturních památek, restaurování části památek a mobiliářů a na odstraňování přístupových bariér.

MZe – Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků – Dotační program č. 129 660

02-lhota-pod-radcem-5-resize-4a02fc15efb40

Dotace přispívající k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.

Program na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy

church-organ-650869_640

Dotace na podporu projektů obnovy kulturních památek nebo významných městských staveb nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo významné městské stavby.

Město Prostějov – Dotační program Péče o historické dědictví

pelhrimov-1815909__340

Dotace na podporu konzervaci a obnovu městského památkového fondu. Dotace jsou poskytovány na průzkumy, údržbu, předprojektovou a projektovou přípravu stavební a restaurátorské obnovy, stavební obnovu a restaurování kulturních památek.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji

ostrava-3

Dotace na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a restaurování kulturních památek mohou získat vlastníci kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. 

Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

karl.kraj

Dotace na stavební obnovu nemovitých národních kulturních památek a nemovitých kulturních památek na území Královéhradeckého kraje.

Dotační program Městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty

architecture-3150852_960_720

Účelem dotačního programu je podpora péče o nemovité kulturní památky.