Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní rozvoj

Královéhradecký kraj – Rezidence v oblasti kultury

folklore-996388__340

Dotace je určena na podporu konání rezidencí umělců z různých uměleckých oblastí, např. vizuální a mediální umělce, tanečníky, divadelníky, spisovatele, designéry, skladatele, hudebníky, architekty atd. a pro odborné pracovníky v kulturních organizacích typu galerie, muzeum, knihovna, divadlo, organizátory festivalů, nakladatele, pořadatele kulturních akcí apod. Místem konání rezidence je Královéhradecký kraj, rezidence musí být poskytována minimálně v druhém ročníku, alespoň 7 denní a s jasně formulovaným výstupem.

MAS Prostějov venkov – Programový rámec PRV

agricultural-machine-1918987__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Město Olomouc – Individuální dotace – Kultura

czech-republic-882172__340

Dotace na podpora kulturních organizací, týkající se pravidelné činnosti, jedná se především o náklady spojené s uměleckou činností, provozní výdaje, odměny a honoráře účinkujícím, nájemné, energie a další. Podpora vydávání periodických a neperiodických publikací týkajících se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic.

Výběrové řízení na finanční podporu při pořádání akcí v oblasti kultury se spoluúčastí MČ Praha 5 na rok 2015

shutterstock_109622666.jpg

Dotace na pořádání kulturních akcí se spoluúčastí MČ Praha 5 mohou čerpat právnické nebo fyzické osoby.

Město Jihlava Program „ŽIVÉ MĚSTO – průběžný grant“

shutterstock_90430603.jpg

Dotace na zajištění co nejpestřejší kulturní nabídky určené nejrůznějším skupinám obyvatel města Jihlavy mohou získat právnické i fyzické osoby. V rámci této výzvy může být rozděleno maximálně 400 000 Kč.

Dotační program na podporu kultury – České Budějovice

shutterstock_90430603.jpg

Dotace na podporu nekomerčních místních kulturních aktivit s důrazem na podporu celoročních činností místních kulturních organizací zaměřených převážně na činnost dětí, mládeže a seniorů.

Dotační program města České Budějovice na podporu kultury

shutterstock_55698064.jpg

Dotace na podporu jednotlivých či dlouhodobě se opakujících kulturních akcí nekomerčního charakteru, které svým významem zvyšují prestiž města České Budějovice jako kulturního centra Jihočeského kraje

Operační program přeshraniční spolupráce Slovensko-ČR

Cílem programu přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR je podpora tvorby funkční sítě spolupracujících orgánů s cílem podporovat udržitelný, integrovaný ekonomický, environmentální, sociální a kulturní rozvoj přeshraničního regionu prostřednictvím zlepšení dostupnosti, rozvoje informované společnosti, turismu, zachováním a rozvojem kulturních tradic.

Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

podnikani a inovace

Dotace na kulturní rozvoj a zachování tradic, spolupráci a síťování, vzdělávání, trh práce a zaměstnanost, rozvoj podnikatelského a inovativního prostředí, rozvoj přeshraničního turismu, rozvoj dopravní infrastruktury, zachování životního prostředí a rozvoj krajiny, zlepšení informační a komunikační dostupnosti přeshraničí může získat veřejná správa, neziskové organizace, hospodářské a agrární komory apod. Celková alokace finančních prostředků programu je 92,74 mil. EUR.