Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturu a vzdělání

Mezinárodní Visegrádský fond – Visegrad + Granty

sustainability-3300869__340

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména ve třetích zemích na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství. Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení nejméně tří zemí V4 a minimálně jednoho subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu, bez ohledu na žadatele.

Media – Kina jako inovační centra pro místní komunity

film-1668918__340

Dotace na rozvoj publika, které povzbudí kina, aby poskytovaly přístup nejen k audiovizuálnímu obsahu, ale také k jinému kulturnímu obsahu a službám, jakož i vzdělávacím aktivitám a / nebo zábavním aktivitám pro mladé diváky.

Dotační program Jihlava vzdělává kulturou

piano-1655558_960_720

Podpora na realizace školních vzdělávacích programů, které využívají místní kulturní a umělecké aktivity jako nástroj vzdělávání. Program je určen místním aktérům z oblasti kultury a umění, kteří mají zájem o úzkou spolupráci se školami.

Dotační programy z rozpočtu Města Humpolec na rok 2016

shutterstock_155816618.jpg

Dotace jsou určeny pro aktivity, které mají prokazatelný přínos pro rozvoj občanů a prezentaci města Humpolec.

Praha 7 Programové dotace pro II. Pololetí

shutterstock_67857976.jpg

Dotace na kulturní, sportovní, vzdělávací, bezpečnostní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost mohou čerpat fyzické i právnické osoby.

Podpora projektů výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

shutterstock_115264639.jpg

„Podpora výchovně vzdělávacích  aktivit  v muzejnictví“ pro rok 2015 je určena školám, vlastníkům a správcům sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek (CES). Dotaci je možné získat na edukační aktivity podporující rozvoj školních vzdělávacích programů.

VISK 8A – Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2019 dotační program, určený pro provozovatele knihoven a pro spolky, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora. Cílem linie A z programu VISK 8 je zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí, tj. systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, především prostřednictvím internetu. 

Jednoletá podpora – činnost v oblasti kultury

shutterstock_154069466.jpg

Statutární město Jihlava vyhlásilo Jednoletou podporu kulturní činnosti na rok 2016. Maximální možná podpora je ve výši 100 tis Kč. Mělo by se jednat především o dlouhodobou, soustavnou kulturní a společenskou činnost, jež by přispěla k udržování kulturních tradic, nebo obohatila kulturní prostředí.

Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury se rozhodlo podpořit integraci i aktivity příslušníků národnostních menšin v ”Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České Republice“. Pokud se vaše organizace věnuje následující jakékoli vyjmenované činnosti, neváhejte zažádat o dotaci!

Evropská unie podporuje Kreativní Evropu

Evropská unie do programovacího období 2014 – 2020 vstupuje s ambicí výrazněji podporovat kulturu a média. Konkrétně zcela nový program Kreativní Evropa schválil Evropský parlament 19. listopadu 2013. Kreativní Evropa zaštítí 2 programy z právě končícího programovacího období: MEDIA a MEDIA Mundus a kultura. Finanční alokace činí 1 462 724 000 eur, odhadem 36 miliard Kč.