Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na mateřské školy

MAS Hornolidečska – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Rozvoj Tanvaldska-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání III

classroom-2787754__340

Dotace na školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělání a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.

MAS Dolní Pojizeří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II.

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Valašsko – Horní Vsacko – Programový rámec PRV

girl-3763238__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Krkonoše – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše

child-865116__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022

learn-1996845__340

Dotace na rozvoj zejména technických a přírodovědných oblastí a čtenářské a matematické gramotnosti v návaznosti na lidské zdroje na území statutárního města Ostravy a talentmanagement – systematická podpora nadání, řízení rozvoje nadání, vytváření podmínek pro mimořádné talenty.

MAS – Střední Polabí – IROP – Mateřské školy IV.

boys-286245__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury mateřských škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Dolní Pojizeří – programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Výzva MAS Hranicko pro operaci 19.2.1. v PRV

kindergarten-2204239__340

Dotace na rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení (u ZŠ lze podpořit pouze kmenové učebny, dále sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny, k vyjmenovaným prostorám lze podpořit i související zázemí a související úpravy budovy školy).

MAS Havlíčkův kraj – Programový rámec PRV

redwood-national-park-1587301__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.