Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na mateřské školy

Nadace Proměny Zahrada hrou

shutterstock_155208767.jpg

V rámci programu Zahrada hrou jsou podporovány proměny školních zahrad v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí.

Místní akční skupina Boskovicko PLUS – IROP – Rozvoj vzdělávání IV

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Lužnice – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

DZS – Projekty institucionální spolupráce

kindergarten-2204239__340

Podpora projektů, které mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít také dopad na výuku. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků.

Program obnovy místních částí obcí v Královéhradeckém kraji

shutterstock_127969568.jpg

Královehradecký kraj vydal výzvu, k předkládání žádostí o dotaci, jejímž cílem je zachování, obnova a údržba venkovské zástavby, zkvalitnění občanské vybavenosti a  obnova prostor pro akumulaci povrchových vod. 

MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Zájmové vzdělávání III.

learn-1996845__340

Dotace na  přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Rakovnicko – IROP – Vzdělávání

kids-1093758__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.–IROP–Zvyšování kvality škol V

kids-2835430__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

OP PPR – Výzva č. 59 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III

shutterstock_155208767.jpg

Dotace na podporu rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Záměrem je přispět k naplňování specifického cíle, tj. zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a tím zároveň k odstranění diskriminace na trhu práce na základě pohlaví a podpoře zaměstnanosti v hl. m. Praze.