Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na mateřské školy

Výzva MAS Podlipansko – PRV

landscape-3379250__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.–IROP–Zvyšování kvality škol IV

kids-2835430__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Světovina – programový rámec PRV

forest-3448818__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Místní akční skupina Boskovicko PLUS – IROP – Rozvoj vzdělávání III

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

MAS Litomyšlsko – Programový rámec PRV

landscape-3379250__340

Dotace na podporu sociálního začleňování, snižování chudoby a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

MAS Říčansko – IROP – Školství a vzdělávání 2021

teaching-928637__340

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Naděje – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS Přiďte pobejt! – Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti veřejného prostranství, mateřských škol, kulturních zařízení včetně knihoven.

Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání

the-university-2795215__340

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS LEADER – Loucko Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.