Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na modernizaci silnic

MAS Blaník, z.s. – IROP – bezpečnost dopravy – Bezpečně do školy nebo na hřbitov II.

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Rokytná – IROP – Podpora udržitelnosti nemotorové dopravy I.

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava – bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích

crossing-801713__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

31. výzva ZS ITI Praha-IROP-Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VIII.

shutterstock_111368387.jpg

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy, rekonstrukce a modernizace vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

MAS Rožnovsko, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy – IROP

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

17. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu V. (BD)

bridge-82866__340

Dotace na rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Město Zlín – IPRÚ – 43. výzva – Modernizace napojení aglomerace na silniční síť TEN-T III

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

56. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd IV.

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci vybraných úseků silnic II. a III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

MAS KJH – Bezpečnost a udržitelnost dopravy – IROP

highway-1209547__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cykllisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10 a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS Železnohorský region – IROP – Bezpečná a dostupná doprava

bike-775799__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.