Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na modernizaci silnic

MAS Třešťsko – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Bezpečnost II

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Strážnicko – IROP – Bezpečnost dopravy

crossing-801713__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějící pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Mezi Hrady – 5.výzva – IROP č.53 – Doprava

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

19. výzva-ITI-Ostrava-SC 1.1-Vybrané úseky silnic II. a III. třídy V – IROP

highway-1209547__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci, popř. výstavbu silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T.

Výzva č. 40 – ITI Ostrava – SC 1.1-Vybrané úseky silnic II. a III. třídy IV

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci vybraných úseků silnic II. a III. třídy.

15.výzva MAS Královská stezka – IROP – Doprava III

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

31. výzva – IPRÚ – Liberec – Jablonec nad Nisou – Silnice II. a III. třídy

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Město Zlín – IPRÚ – 39.Výzva – Modernizace napojení aglomerace na silniční síť TEN-T

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

10. výzva MAS „Přiďte pobejt“– IROP – Bezpečně do škol a zaměstnání-IV

bridge-82866__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS KJH – Bezpečnost a udržitelnost dopravy – IROP

highway-1209547__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cykllisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10 a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.