Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na modernizaci silnic

31. výzva – IPRÚ – Liberec – Jablonec nad Nisou – Silnice II. a III. třídy

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Město Zlín – IPRÚ – 39.Výzva – Modernizace napojení aglomerace na silniční síť TEN-T

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

9. výzva MAS „Přiďte pobejt“– IROP – Bezpečně do škol a zaměstnání-III

bridge-82866__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS KJH – Bezpečnost a udržitelnost dopravy

highway-1209547__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I.,II. a III. třídy místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

7. Výzva MAS Hranicko – MAS-IROP – Bezpečnost dopravy II.

train-station-837651__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS LEADER – Loucko, z.s. – IROP – Zvýšení kvality a bezpečnosti dopravní infrastruktury II

traffic-3612474__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Buchlov, z.s. – IROP – Doprava

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Vedení chodníku nemusí být v celém řešeném úseku bezprostředně podél komunikace (silnice), ale může se v části úseku odchýlit do proluky, podloubí nebo průchodu.

91. Výzva IROP – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – III. – SC 1.1

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Město České Budějovice – 28. výzva – Bezpečnost pro pěší dopravu III

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Stolové hory – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.