Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na modernizaci silnic

53. výzva-ITI-Brno-SC 1.1 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IROP

road-1208298__340

Dotace na výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy, rekonstrukce a modernizace vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

4. výzva MAS Frýdlantsko – IROP – Bezpečné cesty II

bridge-320545__340

Dotace na výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

9. výzva MAS Rožnovsko, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy a cyklodoprava – IROP

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., ll. a lll. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., ll. a lll. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

5.výzva MAS Šternbersko – IROP- Bezpečnost dopravy II

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší na území MAS Šternbersko.

MAS Moravský kras – IROP – Bezpečnost dopravy II

crossing-801713__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Výzva MAS Oslavka,o.p.s. – IROP – „doprava“

metro-station-398840__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

1. výzva MAS Blatnsko o.p.s. – IROP – Bezpečnost obyvatel

bicycle-trail-961055__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava – bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích

crossing-801713__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Dopravní bezpečnost v obcích

bridge-82866__340

Dotace na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).