Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na muzea

Podpora muzeí a galerií v Jihočeském kraji

images

Dotace na podpory muzeí a galerií na území Jihočeského kraje s výjimkou muzeí a galerií zřizovaných státem a Jihočeským krajem.

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji

shutterstock_45014305.jpg

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví v Pardubickém kraji, zejména s ohledem na vytváření příznivých podmínek pro kulturní rozvoj a péči o uspokojování kulturních potřeb občanů kraje.

Podpora činnosti muzeí a galerií v Královéhradeckém kraji

art-392049__340

Dotace na podporu činnosti a vybavení muzeí a galerií v Královéhradeckém kraji, které vykonávají svou činnost nejméně dva roky nepřetržitě.

MPO ve spolupráci MK ČR- Výzva č. 4 k programu COVID – Kultura

folklore-996388__340

Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Má pomoci podnikatelským subjektům a OSVČ z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření.

Výzva MAS Bojkovska v rámci PRV

ven

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Rožnovsko pro operaci 19.2.1. v PRV

czech-4250760__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MK ČR – Mimořádná výzva k podávání žádostí o dotaci – Program udržitelnosti pro muzea II.

images

Zaměřením dotačního programu „Program udržitelnosti pro muzea II.“ je zmírnění negativních dopadů spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 na některé subjekty, které vykonávají činnost v oblasti kultury na území České republiky, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření Vlády ČR přímo omezeno provozování jejich hospodářské činnosti.

MAS Ploština- Programový rámec PRV

tractor-2633099__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Opavsko – Programový rámec PRV

cesty

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Výzva MAS Hanácké Království pro operaci 19.2.1. v PRV

clouds-1852955__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.