Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na muzea

MK ČR- 134 130 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

240_F_118573853_q9iL08OdSXAimDsxc4McseYXvbDD3ldj

Program Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení slouží k průběžnému financování rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních příspěvkových organizací ve správě Ministerstva kultury.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Ochrana a obnova kulturních a technických památek

woman-1283009__340

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví.

Podpora činnosti muzeí a galerií – KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

art-392049__340

Dotace na podporu činnosti a vybavení muzeí a galerií v Královéhradeckém kraji, které vykonávají svou činnost nejméně dva roky nepřetržitě.

81. výzva – ITI Pardubice – Paměťové instituce a kulturní památky – Památky VII

church-1978050__340

Cílem této finanční podpory je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění.

IROP Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI

previewsamson-0494

Dotace k podpoře rozvoje vybraných území. Integrované územní investice představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí.

IROP Výzva č. 76 Muzea II.

shutterstock_115264639.jpg

Dotaci na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění mohou získat vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí

Podpora projektů výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

shutterstock_115264639.jpg

„Podpora výchovně vzdělávacích  aktivit  v muzejnictví“ pro rok 2015 je určena školám, vlastníkům a správcům sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek (CES). Dotaci je možné získat na edukační aktivity podporující rozvoj školních vzdělávacích programů.

Podpora muzeí a galerií v Jihočeském kraji

images

Dotace na podpory muzeí a galerií na území Jihočeského kraje s výjimkou muzeí a galerií zřizovaných státem a Jihočeským krajem.

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

shutterstock_115264639.jpg

Dotace na zabezpečení objektů s uloženými movitými památkami, evidenci a dokumentaci movitých památek, výkup předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu a preventivní ochranu mohou získat muzea, galerie národní památkový ústav a historické knižní fondy. 

Výzva č. 52 ROP SZ – prioritní osa 4 – oblast podpory 4.1

shutterstock_147059792.jpg

Dotace na infrastruktruru pro turistiku a cestovní ruch, dotace na turisticky významné objekty, modernizaci a úpravu lázeňské infrastruktury a výstavbu a rekonstrukci dopravní infrastruktury. Hlavním cílem oblasti podpory  je využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu severozápad.