Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na nákup budov

MAS Hříběcí hory – IROP – Rozvoj a kvalita sociálních služeb a komunitní sociální práce I.

man-3230661__340

Dotace na infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb, které jsou definovány zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Budou podporovány projekty na vybudování zázemí pro terénní (zdravotně sociální pomoc) a ambulantní sociální služby.

MAS Brdy – IROP – Komunita

team-3373638__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

5. výzva MAS Lednicko-valtický areál -IROP-Vzdělávací infrastruktura

children-3826830__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Kvalitní podmínky pro vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

47. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.1-Sociální bydlení

stair-lift-1796216__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

14.výzva MAS Královédvorsko – IROP- Zvýšní kavlity a dostupnosti sociálních služeb V

stair-lift-1796216__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

24. výzva-ITI-ÚCHA-SC 2.1-IROP- Podopora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob III.

building-414408__340

Dotace na nákup pozemků, staveb, zařízení a na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Rakovnicko-IROP-Sociální bydlení

key-2323278__340

Dotace na sociální bydlení (pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení).

MAS Hrubý Jeseník-IROP-Vybavenost zařízení pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotního učení

startup-849805__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Brdy – IROP – Vzdělanost

startup-593344__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.