Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na nákup budov

47. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.1-Sociální bydlení

stair-lift-1796216__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

14.výzva MAS Královédvorsko – IROP- Zvýšní kavlity a dostupnosti sociálních služeb V

stair-lift-1796216__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

24. výzva-ITI-ÚCHA-SC 2.1-IROP- Podopora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob III.

building-414408__340

Dotace na nákup pozemků, staveb, zařízení a na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Rakovnicko-IROP-Sociální bydlení

key-2323278__340

Dotace na sociální bydlení (pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení).

MAS Hrubý Jeseník-IROP-Vybavenost zařízení pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotního učení

startup-849805__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Brdy – IROP – Vzdělanost

boys-286245__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Královská stezka – IROP – Sociální služby II

team-3373638__340

Dotace na  výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Prostějov venkov – IROP – sociální bydlení II.

building-414408__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Hradecký venkov – IROP – Komunitní centra

business-3560932__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS MOST Vysočiny – IROP – Zkvalitnění zázemí poskytovatelů sociálních služeb II

hand-2906458_960_720

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.