Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na nákup pozemků

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Základní školy II.

learn-1996845__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

33. výzva-IPRÚ-Zlín-SC 2.1-Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb III.

stair-lift-1796216__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5)

children-3826830__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče dětí do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

MAS Hrubý Jeseník– IROP – Sociální infrastruktura

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Vyhlídky, z.s. – IROP – Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže III

laptop-2561162_960_720

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Pobeskydí – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování II.

hand-2906458_960_720

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

8.výzva Místní akční skupina Boskovicko PLUS – IROP – Sociální služby a komunitní centra II

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV.

people-2557399__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Krkonoše – IROP – Sociální a návazné služby

wheelchair-952183__340

Dotace na podporu kvalitního poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

5. výzva Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. – IROP – Sociální infrastruktura

wheelchair-952183__340

Dotace na výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.