Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na nákup pozemků

MAS Šumperský venkov-IROP-Sociální služby

woman-3188750__340

Dotace na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobil, výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

16.výzva MAS Jablunkovsko-IROP-Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

33. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 2.1-Sociální infrastruktura IV.

building-414408__340

Dotace na výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Sdružení Růže – IROP – Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní vzdělávání II.

startup-593344__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Sdružení Růže – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.

students-99506_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

„LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení – zájmové a neformální vzdělávání II

startup-849805__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Lašsko, z.s. – IROP – Sociální infrastruktura – Sociální služby

team-3373638__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Pomalší – IROP – Infrastruktura základních a mateřských škol II

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Český Západ, z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální služby a Rozvoj komunitních center – I.

business-3560932__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS KHJ – IROP – Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb

hand-2906458_960_720

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.