Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na občanskou vybavenost

Program obnovy venkova v Královéhradeckém kraji

church-3037050__340

Dotace na zajištění realizace a obnovu prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu, pro zlepšení prostředí obce, prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci.

Program obnovy místních částí obcí v Královéhradeckém kraji

shutterstock_127969568.jpg

Královehradecký kraj vydal výzvu, k předkládání žádostí o dotaci, jejímž cílem je zachování, obnova a údržba venkovské zástavby, zkvalitnění občanské vybavenosti a  obnova prostor pro akumulaci povrchových vod. 

Program obnovy venkova Pardubického kraje

shutterstock_154867409.jpg

Cílem dotačního programu je podpora území obcí a venkovských oblastí se sídlem v Pardubickém kraji.

Program obnovy venkova Ústeckého kraje

kromeriz_podzamecka11_67

Dotace jsou poskytovány na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.

Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova

stažený soubor

Účelem dotace je rozvoj obcí a měst do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.

Program obnovy venkova Karlovarského kraje

shutterstock_156897440.jpg

Dotace podporují  výstavby, rekonstrukce a opravy infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – Územní plány

shutterstock_155292674.jpg

Investiční dotace na zpracování návrhu územního plánu obcí PK / návrhu změny územního plánu obcí na území bývalého Vojenského újezdu Brdy.

Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje

shutterstock_154867409.jpg

Dotace na podporu obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje z důvodu snižování rozdílů mezi nimi a vyspělými oblastmi Jihočeského kraje.

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – Projekty obcí

ven

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje.

Podpora projektů „Malý LEADER“ pro území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

15122-top_foto1-pamu0

Dotace na obnovu a údržbu občanské vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, ostatní).