Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na obnovu drobných památek

Karlovarský kraj – Program obnovy venkova – II. kolo

redwood-national-park-1587301__340

Dotace na podporu malých obcí s malým rozpočtem při vytváření podmínek pro venkovní volnočasové aktivity obyvatel na podporu zdravého životního stylu a podpora budování zázemí pro cestovní ruch obcí, v jejímž katastrálním území se nachází „Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří“ zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO.

Podpora památkové péče v Pardubickém kraji

nepomucky


Dotace na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví regionu veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.

Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

nepomucky

Cílem dotačního programu je podpora obnovy kulturních památek, staveb drobné architektury místního významu a nemovitostí v památkových zónách a rezervacích v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Fond kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu

integrovany regionalni operacni program

Dotace na podporu projektů usilujících o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu se zapojením místních obyvatel a místní veřejnosti.

Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu Fond kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu

Cílem programu je podpořit projekty usilující o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu se zapojením místních obyvatel a místní veřejnosti. Žádat o grant mohou české nevládní neziskové organizace registrované jako spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, farnosti, charity, diakonie a obce.