Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na obnovu majetku

Město Uherský Brod – Důležitá oznámení Program pro poskytování dotací na odstranění neobyvatelných domů v Uherském Brodě

house-506259__340

Cílem Programu je zachování a zlepšení architektonického rázu města nahrazením nevyhovujících staveb určených pro bydlení, zkvalitnění stávajícího bytového fondu a stabilizace či případné zvýšení počtu obyvatel trvale přihlášených k pobytu na území města Uherský Brod tak, aby byl zachován jeho udržitelný rozvoj.

MMR – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021

shutterstock_151043639.jpg-150x150

Cílem podprogramu je přispět k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

MMR – Tornádo – pomoc lidem – Dotační program Živel

demolition-855079__340

Program Živel připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Státním fondem podpory investic. Lidé dostanou dotace až do výše 2 milionů korun s možností navýšení o zvýhodněný úvěr až do částky 5 milionů korun a to na pořízení nového bydlení nebo jeho rekonstrukci.

MMR – Tornádo – pomoc obcím – Program Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách

tornado-1193184__340

Cílem programu Obnova obecního a krajského majetku obcí po živelních pohromách je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy. Dotace je poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku.

Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou

shutterstock_151043639.jpg-150x150

Dotace na obnovu majetku je určena pro obce, právnické osoby i fyzické osoby. Finanční pomoc je určena na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.