Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na obnovu venkova

Karlovarský kraj – Program obnovy venkova – II. kolo

redwood-national-park-1587301__340

Dotace na podporu malých obcí s malým rozpočtem při vytváření podmínek pro venkovní volnočasové aktivity obyvatel na podporu zdravého životního stylu a podpora budování zázemí pro cestovní ruch obcí, v jejímž katastrálním území se nachází „Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří“ zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO.

Program obnovy venkova Ústeckého kraje

kromeriz_podzamecka11_67

Dotace jsou poskytovány na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.

Program obnovy venkova v Libereckém kraji

stažený soubor

Dotace na obnovu a údržbu technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na úpravu veřejných prostranství, podporu vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově mohou získat venkovské obce, svazky obcí, spolky a obecně prospěšné společnosti. 

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje

ven

Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Zejména cílí na podporu údržby venkovské zástavby v majetku obcí s důrazem na podporu obnovy občanské vybavenosti a bezpečnosti obyvatel na komunikacích.

Podpora zpracování územně plánovací dokumentace v Olomouckém kraji

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na zpracovávání územního a regulačního plánu mohou získat obce do 2 tis. obyvatel v Olomouckém kraji. 

Obnova venkova v Kraji Vysočina

shutterstock_155170766.jpg

Dotace na zkvalitnění životních podmínek na venkově a tím i zabránění odlivu obyvatel venkovských území prostřednictvím zajištění potřebné infrastruktury a služeb ve venkovských obcích a také v částech obcí a měst s venkovským charakterem, které stojí mnohdy na pokraji zájmu obecních samospráv.

Královéhradecký kraj – Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura

images

Dotační program je určen pro zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury a zvýšení přitažlivosti a využití veřejných prostranství a kulturní krajiny. Celková alokace je 23 000 000 Kč.

Program obnovy venkova Jihočeského kraje

shutterstock_148456595.jpg

Dotace na hospodářský rozvoj obcí, stavební obnova obytných a hospodářských objektů, obnova a výstavba občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury, péče o krajinu a veřejné prostranství.