Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na opravu památek

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v Jablonci nad Nisou

holasovice_

V rámci programu Ministerstva kultury lze získat finanční prostředky na obnovu kulturních památek v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou. Na obnově kulturní památky se společně s vlastníkem finančně podílí město a Ministerstvo kultury.

MAS POHODA – IROP – Podpora kulturního a přírodního dědictví II

67149c1a3c1287e90d531790af34_r16-9_w480_h270_gi-photo-583960

Dotace na podporu revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (konkrétně zámky Opočno a Nové Město nad Metují, kostel ve Slavoňově).

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli

camp-888818__340

Dotace na pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

Výzva Opomíjené památky – Nadace Občanského fóra

stažený soubor

Dotace je poskytována na záchranu opomíjených památek v České republice.

Obnova historického stav. fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje

holasovice_

Dotace na obnovu a rehabilitaci staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón s důrazem na zachování památkové podstaty objektů.

Výzva Památky a zdraví – Nadace Občanského fóra

shutterstock_152064281.jpg

Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována.

Přehled aktuálních dotačních možností pro obnovu památek

Momentálně lze čerpat v oblasti památek hned z několika titulů. Liší se velikostí dotace, lokalizací a výběrem památek, na které jde žádost o dotaci předkládat.

Nadační fond Kousek po kousku

socialni integrace, boj s chudobou

Grantové kolo na podporu vzdělávání a rozvoj dětí, mládeže i dospělých, na podporu kulturních projektů a oživení místních památek. Žadatelé mohou získat až 100 000 Kč na projekt.

Výzva č. 52 ROP SM – prioritní osa 3 – oblast podpory 3.2

shutterstock_155972177.jpg

Dotace je poskytována na budování infrastruktury pro cestovní ruch, lázeňství a výstavnictví; rozvoj a obnovu sportovních areálů využitých zejména pro cestovní ruch. Také je v rámci této výzvy podporováno budování systému turistických okruhů, naučných stezek, navigačních tabulí a stavební úpravy kulturních památek.

Dotace pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Střední Morava

V rámci ROP Střední Morava, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby, se otevřela 13. 2. 2014 výzva č. 52, trvající až do 17. 3. 2014.