Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na osvětu

Jihomoravský kraj – Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO

drop-3698073__340

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních a investičních projektů nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje, škol, jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj a dobrovolných svazků obcí se sídlem v Jihomoravském kraji. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí.

Liberecký kraj – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

venkov

Dotace na podporu činnosti informačních středisek a škol v oblasti ekologické výchovy a osvěty.

Liberecký kraj – Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

bridge-2796139__340

Dotace na podporu spolufinancování projektů zaměřených na aktivity integrace příslušníků národnostních menšin a cizinců.

Nadace Landek Ostrava – Nadační program 2022

mining-349966_640

Nadace poskytuje příspěvky uchazečům na konkrétní projekty na základě výběrových řízení. Mezi podporované aktivity patří např. údržba hornických památek a dokumentů, údržba lokalit souvisejících s hornictvím atd. 

MČ Pardubice V – Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V

istockphoto-1322350725-170667a

Dotace na podporu sportovní, kulturní a společenské aktivity organizací a občanů na území městského obvodu, podpora spolkové činnosti na území městského obvodu, podpora významných akcí na území města nebo městského obvodu a podpora občanů se zdravotním postižením.

MČ Praha 11 – Dotační program v oblasti životního prostředí

girl-3763238__340

Dotace na podpora aktivit v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání pro vytvoření občanského povědomí v oblasti ochrany přírody a recyklace odpadů.

Město Hradec Králové – Dotační program na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty

istockphoto-621925296-170667a

Dotace na podporu veřejně prospěšných projektů zaměřených na praktickou péči o životní prostředí, podpora subjektů pravidelně a soustavně aktivních v environmentální oblasti a podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

ČRA – Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnost pro rok 2022

shutterstock_113484865.jpg

Dotace na podporu neinvestičních tuzemských projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty se zaměřením na oblasti podpory globálního rozvojového vzdělávání a osvěty veřejnosti v souladu s touto výzvou, tématy a cíli stanovenými Strategií globálního rozvojového vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech 2018–2030.

Město Most – Dotační program na podporu Kultury a vzdělávacích aktivit

shutterstock_90430603.jpg

Dotace na podporu projektů v oblasti kultury, které svým zaměřením přispívají k rozšíření a obohacení kulturního dění ve městě Most, a to zejména v oblasti divadla, hudby, literárních, výtvarných nebo filmových projektů.

MAS Frýdlantsko – Beskydy – u „V Beskydech to žije“

folklore-996388__340

Cílem programu je zlepšit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci.