Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na památky

40. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1 Paměťové instituce a kulturní památky – Památky VII

castle-1856288__340

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění  památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 a národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

OPPPR – 56.výzva SC 1.1 – Inovační poptávka veřejného sektoru III

agreement-3489902__340

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství.

Město Ostrava – 16. výzva-ITI-Ostrava-SC 3.1-Památky I. – IROP

ostrava-2230959__340

Dotace na obnovu kulturních památek,  z důvodu zachování památkových hodnot a jejich vyššího společenského uplatnění

MAS Šumperský venkov – IROP 3 Cestovní ruch a národní kulturní památky II

aying-884351__340

Dotace na zabezpečení souboru památek (zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí).

7.výzva MAS Blanský les-Netolicko-IROP-Kulturní dědictví – III.

czech-republic-698359__340

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví formou restaurováním části památek, mobiliářů a rekonstrukcemi stávajících expozic, modernizací, popř. výstavbou nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Dotace na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Nymburk

architecture-3150852_960_720

Účelová dotace je určena na částečnou úhradu odborných prací jako stavebně-historický a restaurátorský průzkum a dále na úhradu nákladů, spojených se zachováním, obnovou a regenerací nemovitostí, nacházejících se na území Městské památkové zóny města Nymburk (dále jen MPZ Nymburk) a v roce 2018 i kulturních památek mimo městskou památkovou zónu.

Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón v Olomouckém kraji

previewsamson-0494

Podpora na úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb nacházejících se v památkových rezervacích a památkových zónách a to objektů, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Jedná se o typ kulturního dědictví, na jehož obnovu nemůže vlastník nemovitosti žádat dotace z programů na obnovu kulturních památek, ale vlastník má zvýšené náklady na obnovu, jelikož stavby jsou umístěny v památkových rezervacích a památkových zónách.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v Jablonci nad Nisou

holasovice_

V rámci programu Ministerstva kultury lze získat finanční prostředky na obnovu kulturních památek v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou. Na obnově kulturní památky se společně s vlastníkem finančně podílí město a Ministerstvo kultury.

6.výzva-IPRÚ-Zlín-SC 3.1-Obnova kulturních památek baťovského období

projektova_dokumentace

Dotace na revitalizace, zatraktivnění a zpřístupnění baťovských památek mohou získat žadatelé, kteří jsou jejich vlastníky nebo mají právo s tímto majetkem hospodařit.

3.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Obnova památek kulturního dědictví

grave-674443_1280

Dotace na obnovu vybraných kulturních památek jsou poskytovány v rámci území MAS Partnerství Moštěnka. Podpora je poskytována na synagogu a židovský hřbitov.