Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na památky

23. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Paměťové instituce a kulturní památky-Památky IV

church-organ-650869_640

Dotace na rekonstrukce a zajištění technického vybavení nejvýznamnějších architektonických památek pro jejich využití v rámci kulturních a kreativních odvětví.

IROP Výzva č. 55 Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD

images

Dotace na revitalizaci vybraných památek - obnova památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souboru památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí; zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění (Muzea) a zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění (Knihovny).

Město Boskovice – Dotační program na obnovu objektů v MPZ, které nejsou kulturní památkou

67149c1a3c1287e90d531790af34_r16-9_w480_h270_gi-photo-583960

Dotaci na úhradu zvýšených nákladů, spojených se zachováním, obnovou a regenerací nemovitostí mohou získat fyzické nebo právnické osoby vlastnící nemovitost v MPZ Boskovice. 

Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova

shutterstock_154144862.jpg

O dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova mohou v roce 2016 žádat vlastníci historicky a architektonicky významných aj. staveb na území města Přerova do 29. února 2016 včetně.

Městská část Praha 5 – Podpora zachování a obnovy nemovitých kulturních památek

nepomucky

Podpora zachování a obnovy kulturních či technických památek a nemovitostí v památkových zónách a Pražské památkové rezervaci na území MČ Praha 5 tak, aby byly trvalou součástí kulturního dědictví pro příští generace.

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji

images (1)

Účelem dotačního programu je podpora obnovy veřejně přístupných drobných památek místního významu, tj. drobných staveb a objektů nebo jejich částí s nepopiratelnou kulturněhistorickou hodnotou, které nejsou prohlášeny kulturními památkami.

IROP Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II.

67149c1a3c1287e90d531790af34_r16-9_w480_h270_gi-photo-583960

Dotaci na revitalizaci památek mohou získat vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření, podle zápisu v katastru nemovitostí, kromě fyzických osob nepodnikajících. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno více než 1,5 mld. Kč.

Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památky v městě Plzni

karl.kraj

Účelovou dotaci na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky mohou čerpat fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem této památky.

Program Podpora pro památky UNESCO

praha pol rustu

Dotace Ministerstva kultury na podporu zabezpečení označení, ochrany, zachování, prezentování a předávání budoucím generacím světového kulturního a přírodního dědictví. Dotace na rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na zápis či u kterých se tento návrh zpracovává.

Výzva Opomíjené památky – Nadace Občanského fóra

stažený soubor

Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice především prostřednictvím občanských iniciativ.