Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na památky zapsané v UNESCO

IROP Výzva č. 55 Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD

images

Dotace na revitalizaci vybraných památek - obnova památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souboru památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí; zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění (Muzea) a zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění (Knihovny).

IROP Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Integrované projekty IPRÚ

shutterstock_154681289.jpg

Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, dále pro muzea a knihovny. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

IROP Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II.

67149c1a3c1287e90d531790af34_r16-9_w480_h270_gi-photo-583960

Dotaci na revitalizaci památek mohou získat vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření, podle zápisu v katastru nemovitostí, kromě fyzických osob nepodnikajících. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno více než 1,5 mld. Kč.

Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na podporu využití potenciálu kulturního dědictví mohou získat obce, svazky obcí, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob. Celková výše dotace z ERDF pro tuto výzvu je 443 mil. Kč a ze státního rozpočtu 78 mil. Kč.