Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na parkoviště

23. výzva ZS ITI Ostrava-IROP-Přestupní terminály III

airport-2373727__340

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.

MAS Podbrněnsko, spolek – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientaci, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Severní Chřiby a Pomoraví – IROP – Bezpečně do práce, do školy i za službami III.

traffic-3612474__340

Dotace na výstavbu systémů P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD).

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy

metro-2942353__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

43. výzva-ITI-Brno-SC 1.2-Parkovací systémy VII

parking-427955__340

Dotace na rekonstrukce, modernizace a výstavby samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

MAS Aktivios, z.s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy

bicycle-riders-2071825__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

MAS Hlinecko, z.s. – IROP 1 – Cesty domů (dopravní terminály a parkovací systémy)

buildings-1838418__340

Dotace na výstavbu a modernizaci malých dopravních přestupních terminálů (přičemž dopravním přestupním terminálem se rozumí přestupní uzel veřejné dopravy – místo, ve kterém je cestujícím umožněn přestup mezi více než dvěma linkami pro jeden směr jízdy nebo mezi různými druhy veřejné dopravy nebo přestupní uzel složený ze dvou nebo více oddělených částí, mezi kterými existuje přímé propojení bezbariérovou komunikací pro pěší, případně bezbariérovou komunikací pro pěší s přechodem pro chodce).

MAS Kelečsko ‐ Lešensko ‐ Starojicko, z.s. – IROP – Terminály

airport-2373727__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425‐2.

MAS Hříběcí hory – – IROP – Bezpečnost dopravní infrastruktury II.

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

MAS Jižní Slovácko – 9. IROP – Doprava II

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.