Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na parkoviště

MAS Posázaví – IROP – Bezpečná cesta nejen do školy

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Hříběcí hory – – IROP – Bezpečnost dopravní infrastruktury IV.

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury VI

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

MAS Podbrněnsko, spolek – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientaci, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

45. výzva-ITI-Brno-SC 1.2-Parkovací systémy VIII (a)

parking-427955__340

Dotace na rekonstrukce, modernizace a výstavby samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

31. výzva-ITI-Plzeň-SC 1.2- Samostatné parkovací systémy 2

shutterstock_133855310.jpg

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

30. výzva ZS ITI Praha-IROP- Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy VI.

woman-69695__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy a samostatných parkovacích systémů.

Město Brno – ITI – 68. výzva – Výstavba a modernizace samostatných parkovacích systémů – IROP

tra

Dotace na výstavbu a modernizaci samostatných parkovacích systémů.

23. výzva ZS ITI Ostrava-IROP-Přestupní terminály III

airport-2373727__340

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.

MAS Severní Chřiby a Pomoraví – IROP – Bezpečně do práce, do školy i za službami III.

traffic-3612474__340

Dotace na výstavbu systémů P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD).