Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na péči o děti

Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPZ II. – Prorodinná opatření 2

kindergarten-2204239__340

Dotace na podporu aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd.), které jsou určeny rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám, vhodně doplňují další opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti.

OP Zaměstnanost – Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko III.

bike-775799__340

Dotace na podporu opatření, která přispívají ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – III.

baby-3369549__340

Dotace na podporu opatření, která přispívají ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Výzva Střední Haná, o.p.s. – Prorodinná opatření

children-808664__340

Dotace na podporu opatření, která přispívají ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

MAS Otevřené zahrady Jičínska – OPZ – Podpora prorodinných opatření II

family-3062249__340

Dotace na podporu zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyty).

OP Zaměstnanost – Výzva č. 113 – Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině – dotace na provoz v hl. m. Praze

kindergarten-2204239__340

Dotace podporuje provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

MAS Brána Brněnska, z.s. – Prorodinná opatření III – OPZ

kindergarten-2204239__340

Dotace na podporu zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

Výzva MAS Brána Písecka – Prorodinná opatření (V.) – OPZ

family-3062249__340

Dotace na podporu zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

Výzva MAS Podhůří Železných hor – Zvyšování kapacit předškolního vzdělávání II – OPZ

Dotace na službu péče o dítě v dětské skupině, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí, je určena pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Účelem podpory je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu.

6. výzva MAS Zlatá cesta – Podpora péče o děti v mimoškolních zařízeních – II. – OPZ

Dotace na podporu zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.