Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na podnikání

MAS Vizovicko a Slušovicko – Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj  oblasti obnovy vesnic ve venkovských oblastech, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Radbuza – programový rámec PRV

kůň

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS Rozkvět – Výzva pro operaci 19.2.1. v PRV

pelhrimov-1815909__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Krkonoše – Programový rámec PRV

bridge-3013297__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání.

MAS Brdy – Programový rámec PRV

napoli-bread-1614188__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Horňácko a Ostrožsko – Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Mezi Úpou a Metují – Programový rámec PRV

PRV_Oldriska-300x180

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Kreativní vouchery

hub-1985520_960_720

Specifickým cílem podprogramu je poskytnout malým či středním podnikům (MSP) z problémových mikroregionů Pardubického kraje jednorázovou finanční dotaci, která by jim účinným způsobem pomohla dosáhnout vylepšení vyvíjeného či vyráběného produktu, zlepšení poskytovaných služeb nebo zefektivnila komunikaci směrem ke klientovi.

MAS Svitava Programový rámec PRV

stroj

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Třeboňsko – Programový rámec PRV

landscape-3369304_960_720

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 05. 2022 do 01. 06. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO): mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci.
 • 3 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělských podniků.
 • 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • 2 Obnova ve venkovských oblastech:
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • c) Hasičské zbrojnice.
  • d) Obchody pro obce.
  • e) Vybrané kulturní památky.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.
  • g) Stezky.
  • h) Muzea a expozice pro obce.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí:   5 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí:   5 000 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí: 14 717 436 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 b) Nezpůsobilými výdaji jsou úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport; K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj