Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na podnikání

MAS Krkonoše – 3.výzva – OPZ – Zaměstatnanost

pasta-1051611__340

Dotace na tvorbu nových udržitelných pracovních míst, umístění na volná pracovní místa či zprostředkování zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.

MZe – 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

shutterstock_156844055.jpg

Dotace je poskytována v souladu s podkapitolou 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat a s dalšími ustanoveními Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 2014/01).

OP Zaměstnanost – Výzva č. 136 – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – ÚP ČR

agreement-3489902__340

Dotace na podporu aktivit zaměřených na motivaci osob z cílové skupiny k návratu do vzdělávání za účelem zvýšení jejich vzdělanostní úrovně a tak i jejich šancí na získání udržitelného zaměstnání.

MAS Naděje – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS Mezilesí – Programový rámec PRV

timber-harvester-3790865__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

55. výzva ITI Brno – Služby infrastruktury II

company-186980__340

Dotace na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společně využívání technologií.

MAS Jižní Slovácko – Programový rámec PRV

animal-1788230__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Podchlumí – Programový rámec PRV

plant-2717148_960_720

MAS Regionu Poodří – Programový rámec PRV

greylag-goose-63088__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Královská stezka – IROP – 9. Výzva – Sociální podnikání II

pasta-1051611__340

Dotace na rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k rozšíření nabízených produktů a služeb.