Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na podnikání

MPO – COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

stažený soubor resta

Tento program má za cíl podpořit všechny provozovny, které na základě říjnových mimořádných opatření vlády ČR musely omezit činnost nebo úplně zavřít. Jde například o restaurace, fitness centra, kina, kadeřnictví apod.

MPO – Výzva 2 k programu COVID – Nájemné

15122-top_foto1-pamu0

Cílem Výzvy 2 je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně (nebo její části, jež byla uzavřena) a s nimi přímo provozně souvisejícího zázemí, které užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým byl na základě usnesení č. 1021 z 12. října 2020 o krizovém opatření v rámci nouzového stavu, vyhlášeném od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin na území České republiky, z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné.

MMR ČR – Dotační titul COVID – Ubytování

building-414408__340

Dotace na podporu odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření1 souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

MAS Hornolidečska – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Vyškovsko – Programový rámec PRV

pasta-1051611__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Dolní Pojizeří – programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji

pod

Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů.

MAS Podhostýnska – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova  je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MPO – Program COVID III – ČMZRB

agreement-3489902__340

Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk k provozním bankovním úvěrům podnikatele do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje) a souvisejících preventivních opatření.

MAS svatého Jana z Nepomuku – Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti obnovy vesnic.