Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na podnikání

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity – Startovací vouchery

team-3373638__340

Cílem udělení startovacích voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci.

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje

shutterstock_155779511.jpg

Cílem programu je podpořit snížení všeobecných disparit v rozvoji jednotlivých regionů kraje. Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání.

OP PIK – ICT a sdílené služby V. Výzva – Digitální podnik

monitor-2728120__340

Dotace na zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

MAS ORLICKO – IROP – Infrastruktura pro sociální podnikání III.

pottery-1139047__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci nebo vybavení sociálních podniků.

MPO – Výzva 1 programu ŽIVEL – „Pomoc po tornádu“

tornado-1193184__340

Dotace na podporu podnikatelských subjektů, které byly postiženy tornádem a jeho doprovodnými jevy na území České republiky dne 24. a 25. června 2021.

MPO ČR – Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ Podpora provozního financování

music-2806852__340

Cílem tohoto programu je poskytnout krajům dotaci (mimo území Hl. města Prahy) za účelem úhrady finanční podpory, kterou kraj poskytne vybrané maloobchodní prodejně v obci, na jejímž území je jedna maloobchodní prodejna. Jedná se tak o udržení provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel. Dotace je určena na snížení provozních výdajů maloobchodních prodejen.

MZe – Program rozvoje venkova – 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

stažený soubor

Dotační program, který má sloužit jako investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná se o oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a výzkumu a vývoje.

MAS Hornolidečska – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Mezilesí – Programový rámec PRV

timber-harvester-3790865__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

MAS Karlštejnsko – Programový rámec PRV

carrots-1508847__340