Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na podporu dětí

Dotace na podporu projektů mateřských a rodinných center v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina

family-3062249__340

Dotace na podporu financování provozních nákladů mateřských a rodinných center, jejichž činnost pozitivně podporuje funkce a rozvoj rodiny. Jedná se především o vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, předcházení sociálnímu vyloučení, podporu rodin se specifickými potřebami, mezigenerační soužití či podporu zdravého životního stylu.

Sportovní činnost dětí a mládeže ve sportovních klubech v Libereckém kraji

branka

Dotace na celoroční sportovní činnost sportovních klubů sdružujících děti a mládež v Libereckém kraji.

Kontinuální grantová řízení Nadace ČEZ

IF

Celoročně mohou právnické osoby předkládat žádosti do programů Oranžová hřiště a Podpora regionů Nadace ČEZ. Program Oranžová hřiště podporuje výstavbu nebo rekonstrukci dětských a sportovních hřišť. Program podpora regionů se zaměřuje na veřejně prospěšné projekty.

OP Zaměstnanost Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu

shutterstock_154904891.jpg

Dotace na podporu služeb péče o děti v době mimo školní vyučování mohou čerpat nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení.