Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na podporu zdraví

ČRA – Zlepšení kvality poskytované zdravotní péče v provincii Kampong Chhnang

mom-2425623__340

Cílem dotační výzvy je zlepšení kvality poskytované zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních v provincii Kampong Chhnang. Projekt bude primárně zaměřen na oddělení Péči o matku a dítě (porodní a poporodní oddělení, neonatologie).

Plzeňský kraj – Podpora vícedenních táborů pro děti a mládež na venkově v roce 2017

shutterstock_155208767.jpg

Účelem dotačního programu je podpora táborů (mimo příměstských táborů) pro děti a mládež v délce minimálně 7 kalendářních dní realizovaných ve venkovských oblastech Plzeňského kraje (tj. mimo území města Plzně).

Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

shutterstock_154772753.jpg

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Českou republikou. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytne platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí.

Nadace Zdraví pro Moravu

shutterstock_127446179.jpg

Dotace na zajištění finanční podpory neziskovým organizacím pomáhající zlepšování zdraví každého jednotlivce prostřednictvím rozvoje progresivních metod v medicíně, propagace zdravého způsobu života a motivace občanů.

Horizont 2020: Výzva k přizpůsobení zdraví a péče

shutterstock_99252086.jpg

V rámci společenské výzvy Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky byla vyhlášena výzva k personalizaci zdravotní péče. Výzva se zaměřuje se na využití nových moderních technologií, které povedou ke zkvalitnění zdravotní péče a posílení postavení pacienta v systému zdravotnictví.

Program Zdravé municipality JMK

images

Cílem programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy. 

Škola podporující zdraví v Jihomoravském kraji

Dotace na podporu činností směřujících k podpoře zdraví v podmínkách vzdělávání, vzdělávacím obsahu a v sebehodnocení škol – právnických osob vykonávajících činnost škol a motivace škol, které se programově orientují na podporu zdraví.

Dotační program Zdravého města Litoměřice a MA21 2

litomerice-109138__340

Dotace na podporu naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města.

Podpora vybraných služeb zdravotní péče v Ústeckém kraji

shutterstock_140404582.jpg

Dotace na podporu vybraných služeb zdravotní péče realizovaných poskytovateli zdravotních služeb na území Ústeckého kraje mohou získat fyzické nebo právnické osoby s oprávněním poskytovat zdravotní služby.