Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na požární ochranu

16. výzva MAS Pošumaví – IROP – Požární zbrojnice

firefighters-820172_1280

Účelové investiční dotace jsou určeny pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.

Sdružení SPLAV – IROP – Řešení krizových situací II.

firefighters-2794578__340

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

firefighters-820172_1280

Cílem Programu je zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany.

Olomoucký kraj – Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně – II. Výdaje na odbornou přípravu

firefighters-820172_1280

Dotace na odbornou přípravu strojníků a velitelů jednotek SDH mohou získat obce jako zřizovatelé jednotek SDH.

Olomoucký kraj – Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně – IV. Výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy

firefighters-820172_1280

Dotace na věcné vybavení neinvestiční povahy, opravu, údržbu, revizi a technickou prohlídku požární techniky mohou čerpat obce.

Olomoucký kraj – Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně – III. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce

firefighters-820172_1280

Dotace na uskutečněný zásah jednotky SDH mimo území obce, která ji zřizuje, může  čerpat obec.

Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

stažený soubor

Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové neinvestiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje.

Královéhradecký kraj – Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura

images

Dotační program je určen pro zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury a zvýšení přitažlivosti a využití veřejných prostranství a kulturní krajiny. Celková alokace je 23 000 000 Kč.

Zlínský kraj – Program obnovy objektů hasičských zbrojnic

firefighters-820172_1280

Dotaci mohou získat obce ve Zlínském kraji do 2 000 obyvatel na stavební úpravy hasičských zbrojnic (zajištění parkování, úprava vnitřních prostor). Celková alokace dotačního programu je 1 400 000 Kč.

MV – HZS ČR Investiční dotace pro JSDH obcí – Pořízení nového dopravního automobilu

firefighters-1251112__340

Dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky a výstavby požárních stanic pro jednotky požární ochrany je vyhlášena Hasičským záchranným sborem ČR.