Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na požární techniku

MAS Mezi Úpou a Metují-IROP-Technika IZS na území MAS MUM

fire-165575__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

MAS Železnohorský region 12. výzva – IROP – Ochrana regionu III

firefighters-2794578__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro o integrovaný záchranný systém.

Sdružení SPLAV – IROP – Řešení krizových situací II.

firefighters-2794578__340

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS v Ústeckém kraji

images

Dotace na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS.

MAS Naděje o.p.s. – Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně

stažený soubor

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

MAS Region Kunětické hory – IROP – Bezpečnost

images

Dotace na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události (extrémní suchu, únik nebezpečných látek) tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

7.výzva-MAS Sokolovsko-IROP-Řešení integrovaného záchranného systému

images

Dotace na nákup techniky pro integrovaný záchranný systém a na stanice integrovaného záchranného systému.

IROP Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Ve výzvě bude podporována aktivita Technika pro IZS a Stanice IZS. V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Technika pro IZS“ a „Stanice IZS“.

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

images

Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové investiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje.

Středočeský kraj – Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

images

Dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Středočeského kraje. Konkrétně lze dotaci žádat na opravu cisternových automobilových stříkaček, ochranné pomůcky, výstavbu požárních zbrojnic či na podporu spolků působících v oblasti požární ochrany.