Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na předškolní vzdělávání

MAS Podchlumí – IROP – Investice do vzdělávání II

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

38. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 2.4 – Infrstruktura pro předškolní vzdělávání IV

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

MAS Sdružení Růže-IROP-Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání II.

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MŠMT – Výzva na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace na podporu výuky českého jazyka u dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí.