Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na prevenci kriminality

Město Sázava – Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže

istockphoto-1278978403-170667a

Účelem dotace je podpora subjektů zajišťujících dlouhodobě volnočasové aktivity dětí a mládeže v Sázavě. Dotace může být využita ke krytí neinvestičních výdajů příjemce.

Město Náchod – Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na prevenci kriminality

computer-crime-1233329__340

Dotace na celoroční činnost právnických a fyzických osob v oblasti prevence kriminality ve městě Náchod.

Karlovarský kraj – Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže

shutterstock_112832212.jpg

Cílem programu je vytváření podmínek pro podporu škol a školských zařízení v realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže a zabezpečení finanční podpory těchto činností z rozpočtu kraje.

MV ČR – Program prevence kriminality

shutterstock_93932968.jpg

Dotace na realizaci rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality.

Město Kostelec nad Orlicí – Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity – malé projekty

istockphoto-1290133752-170667a

Dotace na podporu v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Prevence kriminality v Libereckém kraji

technology-2500010__340

Dotace na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a na vzdělávání v oblasti prevence kriminality.

MV ČR – Program prevence kriminality na místní úrovni

581189

Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Program prevence kriminality Kraje Vysočina

146674327_0e14f1535b_z

Cílem programu je zajistit realizaci primární prevence kriminality, která je zaměřena na předcházení rizikového chování dětí a mládeže, popřípadě zmírňování jeho následků, rozvíjení sociálních kompetencí, podpory zdravého způsobu života, posílení schopnosti samostatně zvládat náročné životní situace a přijímat důsledky svých rozhodnutí.

Město Česká Lípa – Dotační program pro oblast prevence kriminality

images

Dotace na prevenci kriminality, rizikových jevů a sociálně patologických jevů může získat právnická osoba, fyzická osoba, nezisková organizace, spolek, se sídlem, pobočkou v České Lípě.

Výzva Královéhradeckého kraje – Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji

shutterstock_153998516.jpg

Dotační program na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a podporují prorodinné aktivity v Královéhradeckém kraji.