Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na projektové dokumentace

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod – Královéhradecký kraj

building-585459__340

Dotace na projektování a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k zajištění rozvoje vodohospodářské infrastruktury obcí Královéhradeckého kraje o velikosti do 2000 obyvatel.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace v Moravskoslezském kraji

Dotace na podporu přípravy projektové dokumentace pro vybrané dotační tituly poskytované Moravskoslezským krajem.

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

bike-775799__340

Dotace na podporu projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení, marketingu a propagace.

MPO Program EFEKT – 2F – Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

shutterstock_154646885.jpg

Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení.

Podpora přípravy projektové dokumentace v Olomouckém kraji

shutterstock_96303500.jpg

Dotační titul je zaměřen na podporu realizace projektů obcí již ve fázi jejich přípravy, které jsou v souladu se schválenou rozvojovou strategií obce a vytvoření vhodných podmínek pro získání externích finančních zdrojů.

Pardubický kraj – Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 – 2027

papers-3819540__340

Program je zaměřen na podporu zpracování (pořízení) případně aktualizaci projektové dokumentace pro infrastrukturní projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 – 2027. Podpora je zacílena na obce z území problémových mikroregionů Pardubického kraje (ORP Hlinsko, Králíky, Moravská Třebová, Svitavy, Česká Třebová).

NPŽP – Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty

aqua-3771946__340

Účelem dotace dle této výzvy je zajistit financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

MMR – PODPORA ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH SOUTĚŽÍ

river-1815505__340

Cílem program tohoto programu je přispět ke kvalitě staveb, veřejných prostranství a prostředí prostřednictvím dotace na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží.

MŠMT – Program 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče

people-2557396__340

Cílem výzvy je udržet a zlepšovat kvalitu objektů, řešit úkoly vyplývající z platných právních předpisů o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.

MPO Program EFEKT – 2E – Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC

classified-2651347__340

Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu.