Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na propagaci

MZe – Propagační programy pro zemědělské produkty spolufinancované Evropskou unií

confident-3003944_960_720

Propagační programy pro zemědělské produkty spolufinancované EU jsou nástrojem Společné zemědělské politiky určeným pro žadatele s cílem pomoci jim k otevření nových tržních příležitostí, nebo k upevnění stávající pozice na trhu zemědělských a potravinářských produktů.

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v Jihomoravském kraji

shutterstock_152064281.jpg

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji

shutterstock_145599739.jpg

Cílem dotačního programu je podpora oborů vinařství a vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji, jakožto důležitých odvětví místní zemědělské výroby, které zastávají nezastupitelnou úlohu v obhospodařování krajiny a ekonomickém rozvoji oblasti.

Nadace české architektury

shutterstock_134805803.jpg

Nadace české architektury podporuje především publikační, výstavní a vzdělávací aktivity prezentující českou i zahraniční architekturu (formou výstav, přednášek, publikací, tiskových a webových prezentací, workshopů a diskusí zaměřených na aktuální problémy současné architektury).

Město Plzeň – Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města

shutterstock_147059792.jpg

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora realizace originálních projektů rozvíjejících příjezdový turismus a projektů s akcentem na posílení image města Plzně.

Liberecký kraj – Řemeslná a zážitková turistika

blacksmith-2740128__340

Dotace na podporu rozšíření turistické nabídky a tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů.

Podpora farmářských trhů v Olomouckém kraji

shutterstock_156912908.jpg

Dotace na podporu farmářských trhů, propojení spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru, malých farmářů a zemědělců, podpora adaptace agrárního sektoru na měnící se podnikatelské prostředí a podpora zaměstnanosti v regionu.

Podpora regionálního značení v Olomouckém kraji

stažený soubor

Dotace na propagaci a rozvoj regionálních značek, které jsou jednotným systémem podpory místních výrobců a dále propagace místních výrobků a služeb, a zlepšování image regionálních značek, potažmo celého Olomouckého kraje.

Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentaci města a partnerských měst v roce 2022

kromeriz-6261271__480

Dotační program je zaměřen především na podporu provozu a činnosti, podporu nových jednorázových i pravidelně se opakujících aktivit a akcí žadatele v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentaci města a partnerských měst.

Město Olomouc – Dotace v oblasti cestovního ruchu

church-organ-650869_640

Dotace na podporu produktů a nabídky cestovního ruchu či organizaci akcí, které svým charakterem splňují rozšíření nabídky v této oblasti v Olomouci.