Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na propagaci

MF ČR – Výzva na bilaterální projekty programu Active Citizens Fund

agreement-3489902__340

Program Active Citizens Fund se zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit, na posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a budování kapacit občanského sektoru.

MF – 4. otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

agreement-3489902__340

Dotace na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem, včetně podpory stávajícího provozu. Projekt se může týkat všech uměleckých oblastí.

MEDIA – Propojení kultury a audiovizuálního obsahu prostřednictvím digitálních technologií

web-3706562__340

Podpora je určena pro projekty zahrnující audiovizuální aspekt a aspekt nové digitální technologie, které by měly být realizovány alespoň v jedné z těchto oblastí: muzea, živá vystoupení a/nebo kulturní dědictví.

MŠMT – Organizace sportu – Celostátní sportovní organizace – motoristický a letecký sport

motocross-2549359__340

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu, dle registrovaných stanov.

Podpora činnosti mikroregionů v Jihočeském kraji

analysis-1841158__340

Cílem programu je podpořit provozní výdaje mikroregionu: nájemné, náklady na vodné, stočné a energie, účetní služby, náklady na pověřence, nákup výpočetní techniky včetně software a dále pak výdaje spojené s propagační a publikační činností.

Podpora přípravy nových vzdělávacích programů na vysokých školách v Olomouckém kraji

geometry-1044090__340

Dotace na podporu přípravy nových bakalářských a/nebo magisterských akademicky zaměřených studijních oborů směřujících do polytechnického vzdělávání, nových technologií, průmyslu a spolupráci s odborníky z praxe při tvorbě nových studijních oborů.

Pardubice – dotační program na podporu sportu

start-1590051__340

Podpora na zajištění a zkvalitnění sportovní činnosti sportovních organizací, podpora zapojení veřejnosti do sportovního života v Pardubicích a umožnění kvalitní propagace sportovních organizací.

Nadace Proměny – Grantová výzva 2018 – Proměň své město

bridge-2767545__340

Program Proměň své město se zaměřuje na podporu těch, kdo vlastní iniciativou napomáhají ke zlepšení veřejného prostoru ve městech a obcích a zároveň aktivně rozvíjejí vztah veřejnosti k okolnímu prostředí.

Město Liberec – Fond kultury a cestovního ruchu

liberec-205423__340

Dotace na podporu kulturních projektů na celém území města, jakou jsou například jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové výtvarné počiny, umělecké performance aj., na zajištění jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace.

MMR PORV – Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

shutterstock_154867409.jpg

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace na realizaci schválených akcí. Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem je účastník podprogramu.