Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na propagaci

Liberecký kraj – Řemeslná a zážitková turistika

blacksmith-2740128__340

Dotace na podporu rozšíření turistické nabídky a tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů.

Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu v Libereckém kraji

liberec-205423__340

Účelem podpory je zlepšení kvality a nabídky cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeho turistických oblastech, zlepšení její dostupnosti a zvýšení atraktivity na základě rozvoje nadregionálních produktů a témat.

Město Olomouc – Činnost kulturních organizací

folklore-996388__340

Dotace na podporu celoroční činnosti a provozu kulturních organizací ve městě Olomouci.

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora online distribuce

business-3152586__340

Cílem podpory online distribuce je podpora marketingu, brandingu a distribuce evropských audiovizuálních děl na VoD platformách, podpora spolupráce evropských VoD platforem a podpora inovativních strategií a online nástrojů pro distribuci a propagaci evropských audiovizuálních děl.

MF ČR – Výzva na bilaterální projekty programu Active Citizens Fund

agreement-3489902__340

Program Active Citizens Fund se zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit, na posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a budování kapacit občanského sektoru.

MF – Grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

agreement-3489902__340

Dotace na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem, včetně podpory stávajícího provozu. Projekt se může týkat všech uměleckých oblastí.

MEDIA – Propojení kultury a audiovizuálního obsahu prostřednictvím digitálních technologií

web-3706562__340

Podpora je určena pro projekty zahrnující audiovizuální aspekt a aspekt nové digitální technologie, které by měly být realizovány alespoň v jedné z těchto oblastí: muzea, živá vystoupení a/nebo kulturní dědictví.

MŠMT – Organizace sportu – Celostátní sportovní organizace – motoristický a letecký sport

motocross-2549359__340

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovního svazu, dle registrovaných stanov.

Podpora činnosti mikroregionů v Jihočeském kraji

analysis-1841158__340

Cílem programu je podpořit provozní výdaje mikroregionu: nájemné, náklady na vodné, stočné a energie, účetní služby, náklady na pověřence, nákup výpočetní techniky včetně software a dále pak výdaje spojené s propagační a publikační činností.

Podpora přípravy nových vzdělávacích programů na vysokých školách v Olomouckém kraji

geometry-1044090__340

Dotace na podporu přípravy nových bakalářských a/nebo magisterských akademicky zaměřených studijních oborů směřujících do polytechnického vzdělávání, nových technologií, průmyslu a spolupráci s odborníky z praxe při tvorbě nových studijních oborů.