Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na provozní náklady

Město Olomouc – Podpora aktivit realizovaných vysokými školami

shutterstock_154220933.jpg

Dotace na podporu činnosti vysokých škol. Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru.

Město Most – Dotační program na podporu Registrovaných sociálních služeb

hand-in-hand-1686811__340

Dotační program je vyhlášen v souladu s podporou sociálních služeb deklarovanou strategickým dokumentem města ID_R_022 Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě na období 2019-2022.

Praha 1 – Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2022

white-board-593309__340

Dotace na podporu rozvoje občanské společnosti a spolkové činnosti, zejména prostřednictvím neziskových organizací zaměřených na rozvoj soužití, pospolitosti, informovanosti, osvěty a vzdělávání obyvatel MČ Praha 1.

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport v Olomouckém kraji

5586

Dotační program na podporu celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Program na podporu na sportovní činnosti v Olomouckém kraji

football-1419954__340

Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Podpora poskytovatelů lůžkové paliativní péče v Olomouckém kraji

nurse-2683782__340

Dotace na podporu provozu poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících zdravotní péči pacientům v terminálním stadiu onemocnění v jejich vlastním sociálním prostředí. Těmto pacientům tak bude umožněno dožít poslední dny života v domácím prostředí, při zachování důstojnosti a při zajištění kvalitní zdravotní péče.

Podpora sportovní činnost dětí a mládeže a výkonnostního sportu Jihočeského kraje

shutterstock_140333755.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje.

Olomoucký kraj – Podpora venkovských prodejen

shopping-879498__340

Účelem vyhlášeného dotačního titulu Podpora venkovských prodejen je podpora malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen s cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

MMR – Operační program Technická pomoc – Výzva č. 3 – P.O. – Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

adult-3797846__340

Dotace na podporu kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni.

MPO – Národní program – Úvěr COVID

agreement-3489902__340

Cílem programu je usnadňovat přístup k provoznímu financování malým a středním podnikatelům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.