Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na publikační činnost

MČ Praha – Troja – Program pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha – Troja

audience-1850665__340

Dotace na podporu stávající nebo nové aktivity, které mají potenciál zvýšení kvality života obyvatel Městské části Praha-Troja, přispět ke komfortu návštěvníků této městské části a k její propagaci. Mezi podpořenými projekty se předpokládají aktivity v oblasti životního prostředí, občanské společnosti, kultury a umění, sportu, vzdělávání a prevence kriminality.

Nadace české architektury

shutterstock_134805803.jpg

Nadace české architektury podporuje především publikační, výstavní a vzdělávací aktivity prezentující českou i zahraniční architekturu (formou výstav, přednášek, publikací, tiskových a webových prezentací, workshopů a diskusí zaměřených na aktuální problémy současné architektury).

Město Trutnov – Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov

streets-1284394__340

Dotace na podporu Kulturních aktivit ( konání kulturních akcí na území města s přímou podporou, konání kulturních akcí na území města, činnost spolku, zabývajícího se kulturními aktivitami na území města, vydání hudebních nosičů a publikací vydávaných žadatelem zabývajícím se kulturními aktivitami).

Město Boskovice – Dotační program Kultura

folklore-996388__340

Dotace na podporu kulturních aktivit a kulturních akcí, které se konají na území města Boskovice a jeho místních částí.

Město Olomouc – Publikační činnost

papers-3819540__340

Dotace na podporu vydávání všech literárních žánrů, vztahujících se k městu Olomouci, podpora kvalitní literární tvorby olomouckých autorů, podpora mladých a začínajících olomouckých autorů.

Město Trutnov – Dotace na účely v kategorii kultura

concert-971027__340

Město Trutnov má zájem na zvyšování nabídky kulturních a společenských akcí, majících obsahovou souvislost s Trutnovem, proto podpoří jejich pořádání, stejně jako s nimi související ediční a publikační činnost.

Město Rakovník – Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti kultury

folklore-996388__340

Dotační program se vyhlašuje jako výraz aktivní účasti města k obohacení kulturního života ve městě.

Město Valašské Meziříčí – Dotační program Kultura

folklore-996388__340

Dotace na vytvoření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky kulturních aktivit nebo udržováním dlouhodobých kulturních tradic, a to opakovanými nebo jednorázovými projekty.