Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukce budov

MPSV Výzva č. 9 – 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb

hand-in-hand-1686811__340

Podpora je určena pro výstavbu a rekonstrukci budov pobytových sociálních služeb registrovaných kapacit sociálních služeb.

MPSV – Výzva č. 7 – 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

stair-lift-1796216__340

Dotace pro zařízení sociálních služeb poskytující sociální péči v zařízeních sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a odlehčovací služby poskytované pobytovou formou.

MPSV – Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb – Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence

stair-lift-1796216__340

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou terénní. Poskytovatel sociálních služeb musí v důsledku rozšíření zázemí navýšit kapacitu o alespoň 5 klientů.

MAS Zálabí-IROP-Komunitní centra

people-3152585__340

Dotace na rozvoj komunitních center včetně staveb a stavebních pracích spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Pošembeří – IROP – Sociální bydlení

house-1407562_960_720

Dotace na výstavbu nových sociálních bytů, na nákup, rekonstrukce bytu, adaptace nebytových prostor pro pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Podhorácko – IROP – Sociální bydlení v obcích Podhorácka I.

house-1407562_960_720

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MŠMT – Program 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče

people-2557396__340

Cílem výzvy je udržet a zlepšovat kvalitu objektů, řešit úkoly vyplývající z platných právních předpisů o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.

5.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – KOMUNITNÍ CENTRA

adult-3368246_960_720

Dotace na podporu aktivit směřující k profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.

MAS Lanškrounsko – IROP – Investice v oblasti základního a středního vzdělávání II.

children-593313__340

Dotace na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání, středních škol a vyšších odborných škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

MAS Zlatá cesta, o.p.s., – IROP – Infrastruktura pro sociální služby – III.

asia-1822460__340

Dotace přispívá na vybudování zázemí infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby – terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách.