Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukce

MAS Moravský kras-IROP-Rozvoj komunitních center

business-3560932__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Dolní Pojizeří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II.

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Program 2021 Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury

shutterstock_154889651.jpg

Cílem dotace je rozvoj dopravní infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.

Národní sportovní agentura – Výzva 6/2021 – Nadregionální sportovní infrastruktura 2021

olympic-swimming-pool-1185774__340

Dotace na podporu programu rozvoje sportovní infrastruktury v České republice.

MAS Hustopečsko – IROP – Sociální podnikání

napoli-bread-1614188__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V

paint-2108185__340

Dotace na stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury předškolního vzdělávání, základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury.

39. výzva IPRÚ České Budějovice – Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŠ IV.

startup-849805__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Město Liberec – 37. výzva IPRÚ – Infrastruktura pro vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

38. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 2.4-Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědních oborů na SŠ a VOŠ V.

school-2934976__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

39. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 2.4-Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědních oborů na ZŠ IV.

shutterstock_149838989.jpg

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).