Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukce

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje

images (1)

Dotace na zabezpečení zlepšení materiálně technického vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany.

Město Krásná Lípa – Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení

Restoration and painting of an ancient Dutch wooden house in North Amsterdam

Dotace je určena pro způsobilé žadatele, kteří opravují fasády či střechy, rekonstruují oplocení v souladu s vyhlášeným programem a tím se podílí na hezkém vzhledu města Krásná Lípa.

MAS Pomalší – IROP – Zájmové a neformální vzdělávání

student-849824__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání.

Město Sušice – Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice

1-zlata-01-namesti

Dotace na podporu obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí prohlášených i neprohlášených za kulturní památku, které se nacházejí na území městské památkové zóny města Sušice. Důraz bude kladen na zachování památkové hodnoty stavby.

MAS Moravský kras-IROP-Rozvoj komunitních center

business-3560932__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Dolní Pojizeří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II.

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Program 2021 Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury

shutterstock_154889651.jpg

Cílem dotace je rozvoj dopravní infrastruktury na území Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.

Národní sportovní agentura – Výzva 6/2021 – Nadregionální sportovní infrastruktura 2021

olympic-swimming-pool-1185774__340

Dotace na podporu programu rozvoje sportovní infrastruktury v České republice.

MAS Hustopečsko – IROP – Sociální podnikání

napoli-bread-1614188__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání V

paint-2108185__340

Dotace na stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury předškolního vzdělávání, základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury.