Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukci škol

39. výzva IPRÚ České Budějovice – Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na ZŠ IV.

startup-849805__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Hornolidečska, z.s. – IROP – Vzdělávací infrastruktura II.

child-865116__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání

school-class-401519__340

Dotace na  stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MF – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí – podprogram 298D2280

shutterstock_156832877.jpg

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí, včetně zázemí

Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání

the-university-2795215__340

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS – Střední Polabí – IROP – Mateřské školy IV.

boys-286245__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury mateřských škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

9. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání IV. (ZŠ)

school-2934976__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

12. výzva MAS Královédvorsko – IROP – Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání III

school-class-401519__340

Dotace na podporu zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

MAS Jižní Haná – IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a základní školy II

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Krkonoše – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše

child-865116__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.