Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukci

38. výzva-ITI-Pardubice-SC 1.2 Bezpečnost dopravy II

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

37. výzva-ITI-Pardubice-SC 1.2 Cyklodoprava VII

leisure-444038__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

31. výzva – IPRÚ – Liberec – Jablonec nad Nisou – Silnice II. a III. třídy

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Město Zlín – IPRÚ – 39.Výzva – Modernizace napojení aglomerace na silniční síť TEN-T

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

MAS Hranicko – MAS-IROP – Infrastruktura základních škol II.

child-865116__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Hradecký venkov – IROP – Vzdělávání

children-3826830__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury pro předškolní vzdělávání a základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS LEADER – Loucko, z.s. – IROP – Zvýšení kvality a bezpečnosti dopravní infrastruktury II

traffic-3612474__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

91. Výzva IROP – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – III. – SC 1.1

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

MAS Znojemské vinařství, z.s. – IROP – Sociální podnikání

tube-bender-2819137__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.

11. výzva MAS Šumperský venkov – IROP – Sociální podnikání

pasta-1051611__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.