Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekonstrukci

70. výzva – Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – Nemovitosti V – Hradecko-pardubická aglomerace ITI

shutterstock_50572087.jpg

Dotace na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání mohou získat malé a střední podniky.

20. výzva – ITI – UCHA – SC 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů

airport-2373727__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Podpora sociálním podnikům

welder-673559__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Železnohorský region – IROP – Bezpečná a dostupná doprava IV

bike-775799__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje

ruins-2193246__340

Program je zaměřen na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska, které se řadí mezi nejvíce znevýhodněné venkovské oblasti kraje, prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí.

12.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj předškolního vzdělávání II.

kindergarten-2204239__340

Dotace na infrastrukturu pro předškolní vzdělávání a to na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Sdružení Růže – IROP – Revitalizace souboru vybraných památek

240_F_118573853_q9iL08OdSXAimDsxc4McseYXvbDD3ldj

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví formou obnovení památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.

MAS Sdružení Růže – IROP – Cyklodoprava

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS Jihozápad – IROP – Předškolní vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

10. Výzva MAS Zubří země,o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy – (III.)

bulgaria-83976_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.