Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na reprezentaci

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli

folklore-996388__340

Dotační program je zaměřen na podporu pořádání kulturních a společenských akcí a projektů v Litomyšli a integrovaných obcích. Mezi podporované aktivity patří např.: festivaly a přehlídky, malířská a sochařská sympozia a plenéry, folklorní, divadelní, taneční, hudební, filmové a výtvarné projekty, akce tradiční lidové kultury, podpora filmových klubů, kulturně vzdělávací akce a akce na oslavu státních i městských výročí.

Město Jindřichův Hradec – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

start-1590051__340

Dotační program na podporu činnosti fyzických a právnických osob a jiných subjektů působících v oblasti využití volného času mládeže.

Město Kolín – Žádosti o dotaci komise tělovýchovy a sportu Rady města Kolína

volleyball-team-1561544__340

Dotace se poskytuje na aktivity TJ a SK se sídlem na území města Kolína na pořádání vybraných akcí rekreačního a náborového charakteru, především se zaměřením na mládež a vybraných akcí s dlouholetou tradicí.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže

spot-862274__340

Dotace na podporu zajištění kvalitní přípravy sportovců výpravy Karlovarského kraje na Hrách olympiády dětí a mládeže ČR včetně nominačních závodů.

MŠMT – Výzva Organizace sportu – Univerzitní sport

volleyball-team-1561544__340

Dotace na podporu pořádání mezinárodních sportovních akcí univerzitního sportu v ČR a účast na mezinárodních akcích univerzitního sportu v zahraničí (jedná se o zimní a letní univerziády, akademické mistrovství světa, soutěže evropských univerzit pořádaných Evropskou asociací univerzitního sportu (EUSA) apod.).

MŠMT – Organizace sportu – Olympijské a paralympijské hnutí

hands-1429672__340

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice.

Program na podporu dobrovolných hasičů v Moravskoslezském kraji

firefighters-1251112__340

Dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním obvodu města Kolína

football-2853590_960_720

Cílem poskytnutí dotace je podpora TJ a SK, které se soustavně a pravidelně během roku zabývají sportovní činností mládeže a dospělých na území města Kolína.

Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje

images

Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy mládežnických reprezentantů ČR působících ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje.

Město Brno – Program Podpory sportu

Dotace na zabezpečení celoročního provozu sportovních areálů či zařízení, činnosti, uspořádání jednotlivých sportovních akcí či účasti na soutěžích. Vytvoření kvalitních podmínek pro sport s důrazem na skutečnost, aby město Brno zůstalo významným sportovním centrem regionu i v budoucnosti.