Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na reprezentaci

Národní sportovní agentura – Výzva 11/2022- Sportovní organizace olympijského a paralympijského hnutí 2022

hands-1429672__340

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže

spot-862274__340

Dotace na podporu zajištění kvalitní přípravy sportovců výpravy Karlovarského kraje na Hrách olympiády dětí a mládeže ČR včetně nominačních závodů.

Program na podporu dobrovolných hasičů v Moravskoslezském kraji

firefighters-1251112__340

Dotace na projekty zaměřené na činnost pobočných spolků hasičů, na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

MČ Praha 11 – Dotační program pro oblast sportu a volného času

tennis

Městská část Prahy 11 vyhlašuje dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2022– 2. kolo. 

Město Pardubice – Program podpory kultury

shutterstock_157258070.jpg

Dotace na podporu jednorázových kulturních akcí přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu.

Plzeňský kraj – Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy

shutterstock_150366119.jpg

Účelem dotačního programu je podpora sportovců, kteří se účastní mistrovství světa nebo mistrovství Evropy v roce 2021.

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli

folklore-996388__340

Dotační program je zaměřen na podporu pořádání kulturních a společenských akcí a projektů v Litomyšli a integrovaných obcích. Mezi podporované aktivity patří např.: festivaly a přehlídky, malířská a sochařská sympozia a plenéry, folklorní, divadelní, taneční, hudební, filmové a výtvarné projekty, akce tradiční lidové kultury, podpora filmových klubů, kulturně vzdělávací akce a akce na oslavu státních i městských výročí.

Plzeňský kraj – Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu

spot-862274__340

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu.

Národní sportovní agentura – Výzva 2/2022 – Podpora státní reprezentace žen kolektivních sportů LOH 2028 pro rok 2022

basketball-1474505_960_720

Dotace na podporu oprávněného žadatele za účelem Zabezpečení státní sportovní reprezentace – kategorie žen – příprava účasti na LOH 2028.

Obec Zašová – Program rozdělování dotací z rozpočtu obce Zašová

music-3607933__340

Dotace na podporu celoroční činnosti v oblastech tělovýchovy, kultury, životního prostředí a další zájmové a volnočasové aktivity.