Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sanace

OP ŽP – 148. výzva – PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

CEN2c8b91_MDF88519

Dotace na stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit.

OP ŽP Výzva č. 113 – Povodňová ochrana a hospodaření se srážkovými vodami

shutterstock_122908570.jpg

Cílem této dotace je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

OP ŽP Výzva č. 113 Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

shutterstock_152228663.jpg

Dotace na omezení rizik nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 3/2017: Nelegální sklady odpadů

shutterstock_156283334.jpg

Cílem výzvy je minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí. Minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, nelegální sklady odpadů, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií.

OP ŽP Výzva č. 75 Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

výzkum 1

Dotační program na podporu projektů, které mají za cíl odstranit staré ekologické zátěže, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví. Jedná se například o zjištění a sanaci kontaminovaných lokalit nebo podporu realizace průzkumných prací, analýz či rizik.

OP ŽP Výzva č. 44 Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

shutterstock_156474863.jpg

Dotace na řešení starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit.

MŽP Národní program Životního prostředí – Výzva č. 6

shutterstock_130311344.jpg

Dotace je určena pro kraje a obce, a to na odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí. Cílem výzvy je minimalizovat nepříznivé účinky uložených odpadů a závadných látek, a zároveň předcházet vzniku environmentálních rizik. Celková alokace činí 100. mil Kč.

OP ŽP – 7. výzva, PO 3, SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

shutterstock_87771382.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé (viz Příjemce podpory) na projekty, které jsou zaměřeny na odstraňování ekologických zátěží. Celková alokace programu je 560 000 000 Kč.

OP ŽP – 86. výzva, PO 3, SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

shutterstock_86017201.jpg

Dotaci mohou získat příspěvkové organizace na projekty, které jsou zaměřeny na odstraňování ekologických zátěží. Celková alokace programu je 300 000 000 Kč.

MŽP Národní program Životní prostředí – Odpady, staré zátěže, environmentální rizika

shutterstock_86017201.jpg

Cílem programu je odstranění a rekultivace nepovolených černých skládek a řešení starých ekologických zátěží – sanace havarijních stavů. Budou podporovány projekty jako minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí, minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií. Žádosti je možné podávat do 14. 5. 2015.