Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na SDH

MV-GŘ HZS ČR – Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v roce 2022 Vodní záchranné službě ČČK, z.s.

Preserver in rescue of man in drowning

Dotace se poskytuje za účelem, aby u příjemce podněcovala a rozvíjela akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání.

MV – HZS ČR – Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v roce 2022 spolkům působícím na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí

fire-1006924__340

Dotace na udržení a rozvoj činnosti spolků na úseku požární ochrany v souladu s § 75 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kdy je část jejich členů obcemi zařazena v jednotkách SDH obcí.

Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

stažený soubor

Hlavním cílem dotačního programu je poskytnout účelové neinvestiční dotace na projekty, které kvalitativně napomohou ve zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje.

Olomoucký kraj – Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně – II. Výdaje na odbornou přípravu

firefighters-820172_1280

Dotace na odbornou přípravu strojníků a velitelů jednotek SDH mohou získat obce jako zřizovatelé jednotek SDH.

Olomoucký kraj – Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně – IV. Výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy

firefighters-820172_1280

Dotace na věcné vybavení neinvestiční povahy, opravu, údržbu, revizi a technickou prohlídku požární techniky mohou čerpat obce.

Olomoucký kraj – Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně – III. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce

firefighters-820172_1280

Dotace na uskutečněný zásah jednotky SDH mimo území obce, která ji zřizuje, může  čerpat obec.

Krajské dotace na požární techniku a věcné prostředky požární pro JSDH obcí

stažený soubor

Jihomoravský kraj vyhlašuje Dotační program na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje, jehož cílem je zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do „Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany“.