Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na školy

OP VVV – Výzva č. 02-19-078 Implementace krajských akčních plánů II

startup-849805__340

Dotace na  podporu zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které doplňují dílčí aktivity škol. Formou vzdělávání, mentoringu a síťování budou podpořeni pedagogičtí pracovníci,  vedoucí pedagogičtí pracovníci i střední management škol. Důraz je kladen také na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu s vazbou na zaměstnavatele.

OP VVV – Výzva č. 02 – 19 – 077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

computer-491760__340

Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky.

MŠMT – Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020

volleyball-team-1561544__340

Účelem dotace pro rok 2020 je podpora soutěží a přehlídek na úrovni ústředních kol a mezinárodních soutěží pořádaných v České republice včetně finančního zajištění účasti žáků na mezinárodních soutěžích, navazující na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.

MŠMT – Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v období 9. – 12. měsíc 2019

woman-613309__340

Cílem rozvojového programu je dofinancování úvazků pedagogických pracovníků, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti se změnou financování regionálního školství.

MŠMT – Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

art-423530__340

Dotace na podporu ověřování zájmu škol opakovaně využívat didakticky kvalitní výuku, kterou nabízejí vybraná muzea, památníky a další typy paměťových institucí.

OP PPR Výzva č.54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

children-3826830__340

Dotace na podporu Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

MAS Bystřička – 4. výzva – Infrastruktura základních škol

computer-491760__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MŠMT – Program 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče

people-2557396__340

Cílem výzvy je udržet a zlepšovat kvalitu objektů, řešit úkoly vyplývající z platných právních předpisů o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.

4. VÝZVA MAS BOHDANEČSKO – IROP – INFRASTRUKTURA ZŠ, SŠ, ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

třída

Dotace na stavební úpravy učeben a pořízení vybavení v klíčových kompetencích ZŠ a SŠ (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, informatika) a na modernizaci prostor a zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže.

10. výzva-ITI-Ostrava_SC 2.4-Základní školy

classroom-2787754__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).