Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální bydlení

OP PPR – 46. výzva SC 3.1 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

building-414408__340

Dotace na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude také vznik nízkoprahových denních center, kontaktních center a rozvoj např. azylových domů, nocleháren, domů na půl cesty a další.

40. výzva-IPRÚ-Zlín-SC 2.1-Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel V.

key-2323278__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Hranicko – IROP – MAS-IROP04 – Sociální bydlení

building-414408__340

Dotace na sociální bydlení (pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 6. 2020 do 31. 7. 2020.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociální bydlení:
  • Rekonstrukce a vznik bytů ve stávajících objektech.

  • Přestavba nevyužitých nebytových prostor na sociální byty.
  • Pořízení nezbytného základního vybavení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 780 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • Nebude podporován nákup pozemků a budov, ani nová výstavba.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

25. výzva-ITI-UCHA-SC 2.1-Podpora vzniku sociálního bydlení VI.

building-414408__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

47. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.1-Sociální bydlení

stair-lift-1796216__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Rakovnicko-IROP-Sociální bydlení

key-2323278__340

Dotace na sociální bydlení (pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení).

MAS Prostějov venkov – IROP – sociální bydlení II.

building-414408__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Město Zlín – IPRÚ – 36. výzva – Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel IV.

home-3516450__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

30. výzva-IPRÚ-Liberec-Jablonec nad Nisou-IROP – Sociální bydlení III

aying-884351__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Podještědí – IROP – Sociální bydlení

real-estate-3297625__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.