Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální infrastrukturu

MAS Hanácké Království – Sociální služby a sociální začleňování I.

business-3560932__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. – Rozvoj návazných služeb v území I.

senioři

Dotace na sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc.

MAS Střední Povltaví – 5. Výzva OP Z Komunitní práce a prevence MAS SP IV

help-164755__340

Dotace na zlepšení dostupnosti a udržitelnosti kvalitních sociálních služeb, komunitních a doprovodných služeb, které přispívají k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení ve venkovských oblastech.

Výzva č. 9 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury

skoda-octavia-3269945__340

Dotace na sociální služby pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na udržení a obnovení sociální stability a společenského zapojení těchto osob, na jejich návrat a udržení se na trhu práce a na zvýšení dosažitelnosti těchto služeb.

Výzva č. 2 Infrastruktura sociálních služeb MAS Brána Vysočiny

real-estate-3297625__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, modernizaci zázemí a pořízení vybavení pro terénní, ambulantní či nízkokapacitní pobytové sociální, zdravotní a návazné služby.

Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Podpora sociálního začleňování (III.)

adult-3368246_960_720

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

MAS Pošumaví – IROP – Rozvoj sociálních služeb

stair-lift-1796216__340

Dotace na nákup, rekonstrukci nebo novou výstavbou zařízení pro sociální služby.

9. výzva-IPRÚ-Mladá Boleslav-SC 2.1-Sociální infrastruktura

hospice-1797305__340

Dotace na dostupnost a rozvoj sociálních  služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.

Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. – Sociální podnikání

po

Dotace na rozvoj infrastruktury sociálního podniku se zaměřením na jeho rekonstrukci, rozšiřování a vybavení včetně s cílem zvýšit uplatnitelnost osob z cílových skupin na trhu práce.

Podpora sociálních služeb ve městě Znojmě

shutterstock_113484865.jpg

Dotace na podporu poskytování základních činností sociálních služeb na území města Znojma.