Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální oblast

MF ČR – Program Sociální dialog – 4. otevřená výzva

man-3230661__340

Cílem programu je posílení sociálního dialogu a spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a veřejnými orgány, podpora důstojné práce a usnadnění přístupu k zaměstnání v úzké spolupráci s norskými partnery.

Program města Kroměříže pro poskytování dotací v oblasti sociální a zdravotní

Happy family exercising with dumbbells at fitness studio

Dotační program je zaměřen především na podporu provozu, činnosti a podporu nových i pravidelně se opakujících aktivit realizovaných ve prospěch sociální a zdravotní oblasti.

Město Plzeň – Dotační program – Aktivity v oblasti sociálního začleňování

key-2323278__340

Cílem dotačního programu je pomoci poskytovatelům v jejich dosavadní činnosti, případně pomoci zavést na území města Plzně aktivitu, která zde ještě není zastoupena, ale je pro rozvoj města a osoby v něm žijící potřebná.

MZd ČR – „Program pro pozitivní rodičovství v České republice Triple P“

family-838239__340

Cílem projektu MZ ČR je zlepšení péče o duševní zdraví u dětí zavedením programu pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“.

Město Benešov – Dotace na podporu registrovaných sociálních služeb

istockphoto-1295849229-170667a

Dotace na podporu, udržení a rozšíření registrovaných sociálních služeb za účelem umožnit co nejvyšší dostupnost těchto sociálních služeb pro občany města Benešov, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a současně zabezpečit, aby se veřejné finanční prostředky vynakládané na tyto služby využívaly efektivně.

Dotace města Český Krumlov

istockphoto-1161635092-170667a

Cílem tohoto Programu je rozvoj Českého Krumlova jako kulturního a turistického centra mezinárodního významu, založený na principech udržitelného rozvoje, vybudování Českého Krumlova jako přirozeného sídelního, kulturního i správního centra regionu s infrastrukturou podporující vyvážený rozvoj města a spokojenost občanů.

Obec Újezd – Program č. 1/2022/D obce Újezd pro poskytování dotací z rozpočtu obce Újezd

istockphoto-1183803820-170667a

Dotace na činnost spolků, působící v oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu, sociálních služeb a dalších volnočasových a občanských aktivit.

Město Česká Lípa – Dotační program pro oblast sociální

hand-2906458_960_720

Dotace na podporu činností a aktivit v sociální oblasti realizovaných na území města nebo pro občany města Česká Lípa. Je systémem podpory subjektům i aktivním občanům, kteří chtějí přispět ke zlepšení života občanů města Česká Lípa.

Praha 2 – Dotační program pro oblast sociální a sociálně zdravotní

istockphoto-1295849229-170667a

Dotace na podporu sociálních a sociálně zdravotních programů, určených občanům Prahy 2.

MČ Praha – Libuš – Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2022

football-4544858__340

Dotace městské části Praha-Libuš je účelové poskytnutí finančních prostředků žadatelům na kulturní, sportovní, zdravotně sociální a jinou obecně prospěšnou činnost z rozpočtu městské části Praha-Libuš.