Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální služby

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko – IROP – Rozvoj sociálních služeb

building-414408__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Dolní Pojizeří – IROP – Sociální infrastruktura III.

business-3560932__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Region HANÁ – IROP – Rozvoj sociálních služeb

building-414408__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Horňácko a Ostrožsko – IROP – Rozvoj sociálních služeb II.

woman-3188750__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Moravskoslezský kraj – Dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb

wheelchair-952183__340

Dotace na dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

MAS Šumperský venkov-IROP-Sociální služby

woman-3188750__340

Dotace na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobil, výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022

hand-in-hand-1686811__340

Účelem dotace je podpora poskytování základních činností vybraných sociálních služeb, které jsou v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 – 2021 a v souladu s Individuálním projektem.

33. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 2.1-Sociální infrastruktura IV.

building-414408__340

Dotace na výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Valašsko – Horní Vsacko – IROP – Opatření 3: Sociální infrastruktura – naše jistota

stair-lift-1796216__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Lašsko, z.s. – IROP – Sociální infrastruktura – Sociální služby

team-3373638__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.