Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální služby

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj – Veřejná výzva – Operační program Spravedlivá transformace

factory-613319__340

Cílem OP ST je podpořit území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se závažnými socio-ekonomickými problémy. Podpora se bude zaměřovat zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví, obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu.

MAS Krajina srdce – IROP- Investice do sociálních služeb

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Dotační řízení Městské části Praha 8 v oblasti sociálních služeb

shutterstock_140404582.jpg

Cílem dotačního řízení je podpora činností směřujících k zajištění, zkvalitnění a případně rozšíření nabídky v oblasti sociálních služeb na území městské části Praha 8.

Nadace Dětský mozek

shutterstock_154772753.jpg

Žádost o příspěvek na zlepšení osudu dětí trpících postižením mozku a na podporu preventivní, léčebné, rehabilitační a zdravotně sociální činnosti směřující k tomu, aby péče o děti s postižením mozku odpovídala úrovni běžné ve vyspělých zemích světa mohou podat právnické osoby, poskytující péči nebo fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému.

Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji

dlane

Dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v Plzeňském kraji v roce 2021.

MAS Brdy-Vltava-IROP-Sociální Infrastruktura II

hand-2906458_960_720

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

27. výzva ITI ÚCHA-SC 2.1 – IROP-Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupného nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb V.

building-414408__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji

shutterstock_65429458.jpg

Účelem programu je finanční podpora vybraných sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje, program je určen na spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících  se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb.

Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti ve městě Plzeň

shutterstock_155219123.jpg

Statutární město Plzeň vydalo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2021.

Středočeský Humanitární fond „Zdravotnictví“

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na podporu paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ve vlastním sociálním prostřední pacienta.