Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální služby

MAS Sdružení SPLAV – Sociální služby a komunity – neinvestice (III.) – OPZ

homeless-857699__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb.

33. výzva-IPRÚ-Zlín-SC 2.1-Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb III.

stair-lift-1796216__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Karlovarský kraj – Podpora vybraných služeb sociální prevence II

hand-2906458_960_720

Dotační program na zajištění dostupnosti, kontinuity a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb na území Karlovarského kraje.

MAS Hrubý Jeseník– IROP – Sociální infrastruktura

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Podhostýnska – OPZ – Sociální služby na Podhostýnsku

startup-849805__340

Dotace na podporu rozšíření kvalitních sociálních a návazných služeb dle potřeb sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 8. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozšíření využití kvalitních sociálních a návazných služeb dle potřeb sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.
 • Podpory dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
 • Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 505 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 15 %.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování

business-3560932__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

MAS Pobeskydí – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování II.

hand-2906458_960_720

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Výzva MAS Světovina č. 5 – Podpora sociálních a návazných služeb

volunteers-2654004_960_720

Dotace na podporu podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

MAS Královédvorsko – OPZ – Sociální služby a sociální začleňování II

crutches-538883__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

MAS Krkonoše – IROP – Sociální a návazné služby

wheelchair-952183__340

Dotace na podporu kvalitního poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.