Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální služby

Finanční podpora na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

shutterstock_154523360.jpg

Dotace na pořízení vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény, prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Výzva MAS svatého Jana z Nepomuku – Podpora komunitního dialogu III.

team-3373638__340

Dotace na prevenci sociálně vyloučených osob a podporu komunitní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách, podporovat začleňování cílových skupin do společnosti prostřednictvím rozvoje komunitních center a to vše s využitím znalostí lokálního prostředí.

Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

elderly-1461424__340

Dotace se poskytuje k financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

MAS MOST Vysočiny – IROP – Zkvalitnění zázemí poskytovatelů sociálních služeb II

hand-2906458_960_720

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

OPPPR – 56.výzva SC 1.1 – Inovační poptávka veřejného sektoru III

agreement-3489902__340

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství.

MAS Podchlumí, z.s. – IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II

team-3373638__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – III. – OPZ

team-3373638__340

Cílem opatření je boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučením ohrožených osob nebo zdravotně postižených.

MAS Brána do Českého ráje – IROP – Investice do sociálních služeb

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

23. výzva ITI ÚCHA-SC 2.1 – IROP-Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupného nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV.

hand-2906458__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Chrudimsko – IROP – Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)

woman-3188750__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.