Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální služby

Město Jihlava – Program na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na podporu a rozvoj neziskového sektoru působícího v sociální oblasti ve statutárním městě Jihlava, zajišťujícího realizaci sociálních služeb a činností pro občany města Jihlavy.

MAS Brdy-Vltava-IROP-Sociální Infrastruktura

hand-2906458_960_720

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Město Valašské Meziříčí – Dotační program Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví

woman-3188750__340

Účelem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících aktivity v oblasti sociální, zdravotní a podpory zdraví na území města Valašské Meziříčí, nebo ve prospěch občanů města Valašského Meziříčí.

MAS Stolové hory-IROP-Infrastruktura sociálních služeb – II

wheelchair-952183__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační program městské části Praha 11 v sociální oblasti

teacher-3765909__340

Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, ke konkrétnímu účelu, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb a návazných sociálních služeb. Dotace jsou finanční prostředky určené na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb a návazných sociálních služeb, a jsou spojené se základními činnostmi, které jsou stanoveny zákonem o sociálních službách.

MAS Strážnicko – IROP – Komunitní centra a rozvoj sociálních služeb

business-3560932__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Mikulovsko – IROP – Rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi

people-2557399__340

Dotace na stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Sociální služby ll.

business-3560932__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova

stažený soubor

Dotace na  podporu a rozšíření kulturních, sportovních, volnočasových sociálních, vzdělávacích, bezpečnostně-preventivních a dalších typů přínosných a hodnotných aktivit realizovaných na území města Havířova nebo jinak propojených s městem a jeho občany; podpora činností a projektů, které rozšíří a obohatí nabídku vyžití obyvatel města Havířova nebo slouží k jeho výrazné propagaci.

Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji

hand-in-hand-1686811__340

Dotační program byl zřízen za účelem financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.