Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na současné umění

MF – Grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

agreement-3489902__340

Dotace na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem, včetně podpory stávajícího provozu. Projekt se může týkat všech uměleckých oblastí.

Jednoletý dotační program „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“

shutterstock_55698064.jpg

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP č. 749 ze dne 19. 6. 2014, Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009–2019 a projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 vyhlašuje prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně Jednoleté dotační programy v oblasti kultury pro rok 2015: Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2015 a Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2015.

Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2015

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP č. 749 ze dne 19. 6. 2014, Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009–2019 a projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 vyhlašuje prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně Jednoleté dotační programy v oblasti kultury pro rok 2015.

Město Plzeň – Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

classical-music-1838390__340

Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti je neinvestiční dotace poskytovaná žadatelům, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci (vystoupení, koncert, výstava apod.).