Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na společenské akce

Město Hradec Králové – Dotační program Calendarium Regina

integrovany regionalni operacni program

Program je zaměřen na podporu nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských aktivit, které svým charakterem přispívají k rozvoji kulturního, sportovního a společenského ducha města Hradec Králové. Tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel, významně prezentují dobré jméno města a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Grantový program

istockphoto-1183803820-170667a

Dotace na realizaci projektů zaměřených na využití volného času mládeže, kulturní a společenské vyžití seniorů, ediční činnost propagující město a na rozvoj kulturních a společenských aktivit ve městě.

Městys Borotín – Dotační program – Podpora organizace kulturně společenských a sportovních akcí

football-3828278__340

Cílem vyhlášení dotačního programu je udržení, rozvoj a zlepšení kulturně společenského a sportovního vyžití občanů obce. Veškeré výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci.

Obce Píšť – Dotační program „Podpora činnosti místních spolků a organizací

football-4544858__340

Dotace na podporu činnosti spolků působících na území obce Píšť.

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli

folklore-996388__340

Dotační program je zaměřen na podporu pořádání kulturních a společenských akcí a projektů v Litomyšli a integrovaných obcích. Mezi podporované aktivity patří např.: festivaly a přehlídky, malířská a sochařská sympozia a plenéry, folklorní, divadelní, taneční, hudební, filmové a výtvarné projekty, akce tradiční lidové kultury, podpora filmových klubů, kulturně vzdělávací akce a akce na oslavu státních i městských výročí.

Město Broumov – Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova

istockphoto-1319479588-170667a

Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou činnost, především v oblasti kultury, sportu, volnočasových a společenských aktivit.

Město Broumov – Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova určených na provoz spolků

hockey-2274221__340

Dotace je určena na provoz spolků, které vyvíjejí na území Města Broumova veřejně prospěšnou činnost, především v oblasti kultury, sportu, volnočasových a společenských aktivit.

Obec Hořín – Program – Výzva obce Hořín o poskytnutí dotace

ball-5303097__340

Dotace na podporu zapsaných spolků a jiných občanských sdruženích činných v oblasti společenských , sportovních a kulturních aktivit na území obce Hořín.

Město Hejnice – Výzva na podání žádostí z rozpočtu města Hejnice

sport-venue-904215__340

Dotace na podporu organizací, které se v rámci své činnosti věnují převážně práci s dětmi, mládeží nebo seniorům a tím zajišťují organizaci volnočasových aktivit těchto skupin.

Program Tvář Pardubického kraje

shutterstock_109622666.jpg

Tento program podporuje nejvýznamnější akce a nejdůležitější události zapsané do dokumentu Tvář Pardubického kraje. Jedná se o mezinárodní a národní festivaly, hudební přehlídky a soutěže, pietní vzpomínky a akce podporující zachování kulturního dědictví úzce spjatého s Pardubickým krajem.