Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na sport

Město Prostějov – Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí

basketball-1476010__340

Dotace na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Prostějova je finanční podpora obzvlášť významných a populárních sportovních akcí pořádaných žadatelem zaměřených na rozvoj pohybových aktivit občanů, propagujících statutární město Prostějov (s výjimkou soustředění, kempů, výjezdů na závody a dalších aktivit vlastních členů, které svým charakterem náleží do celoroční činnosti).

MPO – Výzva I program COVID–SPORT II

ice-hockey-64167__340

Dotace na podporu podnikatelských subjektů v oblasti sportu postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 „COVID – SPORT II.“  je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 na mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které vykonávají svou podnikatelskou činnost v oblasti sportu, zejména v oblasti profesionálních sportovních soutěží a sportovních akcí v České republice.

Město Brno – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

runner-888016__340

Dotace na  podporu zapojení mládeže do projektu, který je o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a The Duke of Edinburgh’s International Award Czech Republic Foundation (DofE).

MAS Lípa pro venkov – Fond kultury a sportu

start-1590051__340

Cílem dotačního systému, vystavěného na principu vícezdrojového financování, je efektivně podporovat různorodé kulturní a sportovní aktivity, na nichž budou moci dle své volby participovat občané všech věkových, sociálních a vzdělanostních skupin.

Městská část Praha 20 – Individuální dotace

concert-971027__340

MČ Praha 20 bude ze svého rozpočtu poskytovat právnickým a fyzickým osobám individuální dotace, a to zejména na rozvoj sportu a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb a další volnočasové aktivity.

Praha 9 – Dotační program – Provoz a nájmy sportovních zařízení

bike-775799__340

Dotace na podporu pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže na území MČ Prahy 9.

Program pro poskytnutí dotací Městské části Praha – Petrovice

concert-971027__340

Dotace na rozvoj aktivit pro děti, mládež a dospělé, a to v oblasti volného času dětí a mládeže, v oblasti sportovních, kulturních a sociálních aktivit a v oblasti údržby kulturních památek.

Ústecký kraj – Podpora talentovaných mladých sportovců

olympic-swimming-pool-1185774__340

Dotace na zajištění kvalitní přípravy a zvyšování výkonnosti talentovaných mladých sportovců do 23 let v individuálních sportech, členů sportovních organizací, kteří soutěží ve svém sportu v nejvyšších soutěžích v ČR.

Město Tišnov – Podpora trenérů mládeže

hockey-2274221__340

Dotace na podporu činnosti trenérů mládeže ve městě Tišnově.

Městská část Praha 17 – Poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury

runner-888016__340

Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo vyhlášení dotačního řízení na poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury.