Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na sport

Národní sportovní agentura – Výzva 1/2021 – Účast na významných sportovních akcí ZPS 2021

runner-888016__340

Výzva je výhradně zaměřena na podporu zajištění účasti ZPS na Paralympijských hrách, Deaflympijských hrách, Global Games, Speciálních olympiádách a Světových hrách transplantovaných prostřednictvím žadatelů, kteří mají mezinárodní autoritu k vysílání sportovců na PH, DH, GG, SO a SHT, se zaměřením zejména na podporu startu reprezentantů splňujících kritéria výzvy Podpora reprezentace ZPS včetně nezbytného realizačního týmu.

Národní sportovní agentura – Výzva 3/2021 – Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2021

canoeists-422773__340

Účelem Výzvy je podpora na uspořádání významné sportovní akce mimořádné důležitosti s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.

Program pro poskytnutí dotací Městské části Praha – Petrovice

concert-971027__340

Dotace na rozvoj aktivit pro děti, mládež a dospělé, a to v oblasti volného času dětí a mládeže, v oblasti sportovních, kulturních a sociálních aktivit a v oblasti údržby kulturních památek.

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích v Libereckém kraji

branka

Dotace na rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně (definice dle zákona č. 115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu) v Libereckém kraji.

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v Moravskoslezském kraji

shutterstock_138414104.jpg

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit neziskové organizace, které se pravidelně a celoročně věnují volnému času dětí a mládeže od 6 do 26 let (pravidelnou celoroční činností se rozumí činnost s dětmi a mládeží alespoň 2 x za měsíc v době jejich volného času).

Praha 6 – Sport a volný čas na Šestce II. – podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

shutterstock_155351414.jpg

Dotační program podpoří rozšíření nabídky volnočasových a sportovních akcí, pořádání soutěží a turnajů pro širokou veřejnost. Program podpoří projekty, které umožní občanům Prahy 6 smysluplně trávit volný čas, rozvíjet společenské kontakty a podpoří kladný vztah ke sportu.

Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji

branka

Dlouhodobá a systematická podpora mládežnického sportu u tradičních sportovních odvětví reprezentujících Ústecký kraj.

Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit ve Středočeském kraji

shutterstock_153228800.jpg

Dotace na výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.

Sportoviště v Kraji Vysočina

Dotace na modernizaci zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu.

Účast na mistrovství Evropy a světa v Kraji Vysočina

images

Dotace na podporu sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí a podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců.