Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na sport

Podpora tělovýchovných aktivit ve městě Plzni

shutterstock_107814275.jpg

Cílem dotačního programu je podpora tělovýchovných a pohybových aktivit ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně.

Město Chotěboř – Dotační program v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury, ostatní zájmové činnosti, památkové péče a požární ochrany

concert-971027__340

Dotace poskytované  městem Chotěboř v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury, ostatní zájmové činnosti, památkové péče a požární ochrany.

Obec Velichovky – Dotační program – Sportovní, kulturní , vzdělávací a jiné aktivity pro veřejnost na rok 2022

runner-888016__340

Dotace na podporu konání jak tradičních a osvědčených akcí, tak akcí nových, které jsou určeny široké veřejnosti a které umožňují její kulturní a sportovní vyžití (zejména dětí a mládeže).

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže v Karlovarském kraji

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na zajištění plnění povinnosti kraje vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených občanů a zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Město Lipník nad Bečvou – Dotační program v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy, zájmové činnosti a sociální oblasti pro rok 2022

runner-888016__340

Dotace na podporu akcí cestovního ruchu na území města a aktivit, které vhodným způsobem a za účasti občanů města reprezentují město nebo které zdůrazňují kulturní a historické tradice města.

Město Uherské Hradiště – Podpora rozvoje sportu

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu organizací sportovních akcí (turnajů, závodů, přeborů, mistrovství aj., prioritně tradičních, propagujících město), na území města Uherské Hradiště.

Město Kuřim – Dotační program Využívání městských sportovišť

volleyball-team-1561544__340

Účelem Programu je finanční podpora v oblasti financování krátkodobých a dlouhodobých nájmů a užívání sportovišť ve vlastnictví města Kuřimi, ve vlastnictví organizací založených městem Kuřim nebo svěřených k hospodaření organizacím zřízených městem Kuřim a jsou využívány pro činnost spolků a jiných právnických osob organizujících celoroční aktivity dětských a mládežnických kategorií v oblasti sportu a tělovýchovy.

Město Kuřim – Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry

football-1419954__340

Účelem Programu je finanční podpora tělovýchovné činnosti dětí a mládeže prostřednictvím kvalifikovaných trenérů působících celoročně a pravidelně na úrovni výkonnostního sportu ve sportovních spolkových organizacích se sídlem ve městě Kuřimi.

Město Říčany – Dotace na rok 2022 – PROVOZ

older-adult-1546130_960_720

Dotace na provoz neziskových organizací v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, oblasti životního prostředí a sociální oblasti působící na území města Říčany se sídlem v Říčanech.

Město Říčany – Podpora jednorázových akcí – AKCE

runner-888016__340

Dotace na podporu jednorázových akcí nekomerčního a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, sociální, životního prostředí pořádané v roce 2022 v Říčanech.