Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na sport

MAS Lípa pro venkov – Fond kultury a sportu

start-1590051__340

Cílem dotačního systému, vystavěného na principu vícezdrojového financování, je efektivně podporovat různorodé kulturní a sportovní aktivity, na nichž budou moci dle své volby participovat občané všech věkových, sociálních a vzdělanostních skupin.

Městská část Praha 20 – Individuální dotace

concert-971027__340

MČ Praha 20 bude ze svého rozpočtu poskytovat právnickým a fyzickým osobám individuální dotace, a to zejména na rozvoj sportu a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb a další volnočasové aktivity.

Praha 9 – Dotační program – Provoz a nájmy sportovních zařízení

bike-775799__340

Dotace na podporu pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže na území MČ Prahy 9.

Program pro poskytnutí dotací Městské části Praha – Petrovice

concert-971027__340

Dotace na rozvoj aktivit pro děti, mládež a dospělé, a to v oblasti volného času dětí a mládeže, v oblasti sportovních, kulturních a sociálních aktivit a v oblasti údržby kulturních památek.

Ústecký kraj – Podpora talentovaných mladých sportovců

olympic-swimming-pool-1185774__340

Dotace na zajištění kvalitní přípravy a zvyšování výkonnosti talentovaných mladých sportovců do 23 let v individuálních sportech, členů sportovních organizací, kteří soutěží ve svém sportu v nejvyšších soutěžích v ČR.

Město Tišnov – Podpora trenérů mládeže

hockey-2274221__340

Dotace na podporu činnosti trenérů mládeže ve městě Tišnově.

Městská část Praha 17 – Poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury

runner-888016__340

Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo vyhlášení dotačního řízení na poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury.

MŠMT – Dotace na podporu Olympiády dětí a mládeže

olympia-1542700__340

Dotace na realizaci sportovní, organizační a obsahové činnosti související s věcným zaměřením výzvy, zejm. poskytování personálního, technického, technologického a servisního zabezpečení (včetně nájmu prostor), pokud souvisejí s věcným zaměřením Výzvy.

MŠMT – Dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností pro veřejné vysoké školy

basketball-1476010__340

Cílem Výzvy je vytvořit na veřejných vysokých školách takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích. Výzva je určena na koordinaci a servisní podporu vybraných studentů s mimořádnou sportovní výkonností při studiu VŠ, organizační zajištění rozvoje a podporu vysokoškolského sportu na veřejných vysokých školách.

Město Olomouc – Zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže

basketball-1476010__340

Cílem programu je systémově podpořit činnost právnických osob, které zajišťují nebo provozují sportovní a tělocvičné aktivity související se zabezpečením vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže ve městě Olomouci.