Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na sport

Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit ve Středočeském kraji

shutterstock_153228800.jpg

Dotace na výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.

Sportoviště v Kraji Vysočina

Dotace na modernizaci zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, a to z důvodu zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu.

Účast na mistrovství Evropy a světa v Kraji Vysočina

images

Dotace na podporu sportovců na významných mezinárodních akcích ve sportovních disciplínách, a to z důvodu reprezentace Kraje Vysočina v zahraničí a podpory dalšího sportovního rozvoje krajských sportovců.

Město Plzeň – Podpora sportovních organizací včetně podnikajících právnických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s pandemií koronaviru

5586

Cílem programu je finanční podpora existenčně ohrožených sportovních klubů a podnikajících právnických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s 2. vlnou pandemie.

MPO – COVID – SPORT III Lyžařská střediska

zima

Dotace na zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID-19 na podnikatelské subjekty v České republice. Na podporu podnikatelům v oblasti správy a provozování lyžařských středisek, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti, čímž došlo k poklesu tržeb a tím i likvidity.

Karlovarský kraj – Podpora sportovních akcí

tennis

Dotační program byl zřízen za účelem podpory významných sportovních akcí neziskového charakteru, které mají regionální a nadregionální význam a jsou pořádány na území Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj – Podpora sportovní infrastruktury profesionálního sportu

ice-hockey-64167__340

Dotační program byl zřízen za účelem podpory činnosti žadatelů působících v oblasti profesionálního sportu (prvních dvou nejvyšších národních soutěží), které mají sídlo na území Karlovarského kraje a zabývají se pravidelnou činností dospělých ve vrcholovém sportu.

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže v Karlovarském kraji

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na zajištění plnění povinnosti kraje vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených občanů a zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Karlovarský kraj – Dotace na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení

football-1419954__340

Dotační program byl zřízen za účelem podpory udržování sportovních zařízení a udržování a obnovy technických prostředků, strojů a zařízení sloužících k činnosti amatérských sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot působících na území Karlovarského kraje.

Podpora sportovní činnost dětí a mládeže a výkonnostního sportu Jihočeského kraje

shutterstock_140333755.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje.