Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na sport

Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji

shutterstock_150366119.jpg

Dotace na podporu sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže na území Plzeňského kraje – děti, mládež, školní sport, výchova sportovních talentů, organizovaný sport, sport osob se speciálními potřebami, zdravý životní styl, pohyb, sport, sportovní akce.

Město Plzeň – Podpora sportovních organizací včetně podnikajících právnických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s pandemií koronaviru

5586

Cílem programu je finanční podpora existenčně ohrožených sportovních klubů a podnikajících právnických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s pokračující pandemií.

MPO ve spolupráci ČMZRB – Záruka COVID Sport

5586

Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje).

Národní sportovní agentura – Výzvu 5/2021 Movité investice

hockey-2274221__340

Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku sportovním svazem určeného pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, zejména v oblasti státní sportovní reprezentace a talentované mládeže.

Národní sportovní agentura – Výzva 4/2021 – Podpora svazů, oblast parasport

runner-888016__340

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce Svazu v oblasti parasportu.

MAS Lípa pro venkov – Fond kultury a sportu

start-1590051__340

Cílem dotačního systému, vystavěného na principu vícezdrojového financování, je efektivně podporovat různorodé kulturní a sportovní aktivity, na nichž budou moci dle své volby participovat občané všech věkových, sociálních a vzdělanostních skupin.

Město Písek – podpora sportovní činnosti nad minimální limit dle Zásad pro poskytování na sportovní činnost

the-ball-488700__340

Účelem tohoto programu je podpora aktivní činnosti co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 20 let věku na úseku sportu.

Národní sportovní agentura – Výzva 1/2021 – Účast na významných sportovních akcí ZPS 2021

runner-888016__340

Výzva je výhradně zaměřena na podporu zajištění účasti ZPS na Paralympijských hrách, Deaflympijských hrách, Global Games, Speciálních olympiádách a Světových hrách transplantovaných prostřednictvím žadatelů, kteří mají mezinárodní autoritu k vysílání sportovců na PH, DH, GG, SO a SHT, se zaměřením zejména na podporu startu reprezentantů splňujících kritéria výzvy Podpora reprezentace ZPS včetně nezbytného realizačního týmu.

Národní sportovní agentura – Výzva 3/2021 – Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2021

canoeists-422773__340

Účelem Výzvy je podpora na uspořádání významné sportovní akce mimořádné důležitosti s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.

Program pro poskytnutí dotací Městské části Praha – Petrovice

concert-971027__340

Dotace na rozvoj aktivit pro děti, mládež a dospělé, a to v oblasti volného času dětí a mládeže, v oblasti sportovních, kulturních a sociálních aktivit a v oblasti údržby kulturních památek.