Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na sport

Dotační program na podporu sportu – činnost a provoz sportovních organizací v Hradci Králové

cyrrus advisory poradenstvi s dotacemi

Cílem je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, podpora sportovních organizací, zabývajících se systematickou a dlouhodobou prací, zejména s mládeží, v oblasti sportu.

Město Česká Třebová – Program na podporu sportovních akcí

football-3828278__340

Cílem poskytování finanční podpory formou dotace je podpora konání sportovních akcí jednorázového charakteru.

Město Česká Třebová – Program na podporu vrcholového sportu

Woman weightlifting with barbell at gym

Cílem poskytování finanční podpory formou dotace je podpora přípravy a účasti individuálních sportovců na významných mezinárodních sportovních akcích.

Město Jičín – Program pro poskytování dotací v oblasti sportu

football-4544858__340

Dotace na rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů.

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji

tartan-track-2678544__340

Dotace na podporu rozvoje technického a sportovního vybavení sportovišť, tj. zkvalitnění podmínek pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Praha 6 – Dotační program – Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením

istockphoto-942728804-170667a

Dotace na podporu vzniku a realizace jednorázových i dlouhodobých sportovních aktivit určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Národní sportovní agentura – Výzva 12/2022 – Podpora zajištění účasti na letních deaflympijských hrách 2022

olympia-1542700__340

Dotace na podporu zajištění účasti na letních  deaflympijských hrách 2022.

Město Mariánské Lázně – Dotace na sportovní činnost

fun-3023031__340

Dotace na podporu aktivní činnosti co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 23 let věku na úseku sportu a pohybových aktivit.

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS – 11. kolo grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“

hockey-2274221__340

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS vyhlašuje 10. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Program je zaměřen na podporu malých veřejně prospěšných projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací po celé České republice. Jeho cílem je podpora udržitelného rozvoje a přispění ke zlepšení kvality života v České republice.

Město Klášterec nad Ohří – „Podpora projektů v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2022“ – 2. kolo

fun-3023031__340

Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasové činnosti dětí a mládeže. Prvořadým posláním podpory je odpoutat děti a mládež od negativních prvků společnosti.